Grundfos til tops med løsning til spildevand fra kælderen

06. oktober 2012

Grundfos MULTILIFT

Løftestationer er en nem og økonomisk løsning, når spildevandet befinder sig under kloakniveau. Med en banebrydende ny generation af MULTILIFT-serien gør Grundfos installation af løftestationer i bygninger af alle størrelser endnu nemmere.

”Når der fx indrettes bad og toilet i kælderen, er løftestationer et godt alternativ til etablering af en pumpebrønd med tilhørende afløbs- og trykledning i jorden uden for bygningen. MULTILIFT placeres inde i bygningen og løfter spildevandet op til den eksisterende afløbsledning over kloakniveau og pumper det videre til kloakken,” forklarer Børge Holst Hansen, der er salgschef for spildevandssalg til forhandlere og OEM-kunder hos Grundfos.

Her introducerer man nu syv nyudviklede udgaver af MULTILIFT, der bl.a. byder på driftssikker niveauregulering ved hjælp af tryksensor og intelligent styring, og med et nyt design af tanken reduceres behovet for servicering markant. Derudover er det ikke mindst den helt enkle installation, der bringer Grundfos MULTILIFT i front på markedet for løftestationer.

Tilslut og pump
MULTILIFT er et komplet spildevandsanlæg, der leveres samlet, programmeret og klar til, at installatøren med et unikt justerbart indløb kan sætte anlægget op – uanset højden af indløbet. Det mindste anlæg fylder 0,25 m2 og det største 2 m2, og de fleste anlæg er konstrueret, så de kan komme gennem en dør med en bredde på 60 cm.

Til alle bygninger – nye og gamle
Med syv udgaver, der spænder over en kapacitet fra 44 til 1.350 liter i timen, dækker MULTILIFT-serien både enfamiliehuse og meget store bygninger med kælder, som boligblokke, skoler, hospitaler, shoppingcentre og P-huse.

”Det er ikke kun i forbindelse med renovering, at løftestationer med fordel kan anvendes,” siger Børge Holst Hansen.

”I nybyggeri med en eller flere kælderetager kan du spare graveomkostningerne i forbindelse med etablering af dybe brønde, fordi MULTILIFT samler spildevandet op tæt på kældergulvniveau.”

Pålidelig og sikker
Det er kendte, energieffektive Grundfos-pumper, der via Vortex-løber, skærende hydraulik eller den unikke S-tube-løber sikrer effektiv håndtering af alle former for spildevand. Den avancerede og intelligente styring sikrer optimal drift, og indbyggede tryksensorer sørger for konstant regulering af niveauet i tanken.

Tanken er fremstillet i lufttæt og lækagesikker PE, og en ny, patenteret konstruktion af tankens bund forhindrer bundfældning og reducerer behovet for manuel servicering. Den intelligente styring gør både installation og daglig drift meget enkel samtidig med, at anlægget overvåges for fejl og behov for servicering.

Beskytter mod oversvømmelse
MULTILIFT er konstrueret, så løftestationen automatisk forhindrer tilbageløb, hvis vandstanden i kloaksystemet stiger, fx i forbindelse med skybrud.Den nye banebrydende generation af MULTILIFT-løftestationer introduceres i Danmark medio oktober.