Grundfos trimmer organisationen

18. november 2014

Grundfos trimmer organisationen for at vende faldende indtjening og skabe stærkere grundlag for fremtidig vækst. Det betyder desværre afskedigelse af 405 medarbejdere globalt - heraf 133 i Danmark.

Grundfos-koncernen har gennem de seneste fire år oplevet faldende indtjening og stigende kapacitetsomkostninger. Den udvikling skal vendes, og det sker blandt andet ved at sammenlægge en række funktioner, have strammere fokus på projekter og ved en afbureaukratisering af organisationen. Det betyder desværre også, at 405 medarbejdere ud af 19.613 afskediges – heraf 133 i Danmark.

”Salget opfylder ikke ambitionerne for 2014, og vores indtjening har været faldende de seneste år. En af vores kerneværdier er uafhængighed, herunder finansielt, og vi vil have frihed til at finansiere vores vækst og træffe valg om potentielt store investeringer uden at skulle låne penge. Hvis vi ikke vender udviklingen, kan den udhule vores finansielle styrke og uafhængighed samt svække vores globale konkurrenceevne. Vi vil skabe en mere ansvarlig og bæredygtig balance, og derfor trimmer vi nu vores organisation. Det er trist og smertefuldt at skulle sige farvel til mange dedikerede Grundfos-kolleger, men beslutningen er nødvendig. Og vi forsøger som altid at hjælpe de berørte medarbejdere videre”, forklarer koncernchef Mads Nipper.

Grundfos er verdens førende producent af pumper, og den position er ikke umiddelbart truet, da Grundfos fortsat vinder markedsandele.

”Vi har investeret målrettet og engageret i mere vækst. Men væksten har været mindre end målsat, så for at sikre udviklingen af ​​vores langsigtede ambitioner og potentiale, skal vi øge indtjeningen. Det gøres ved at reducere omkostningerne, trimme organisationen og ultimativt styrke vores globale salgsvækst. Derfor sker reduktionerne primært i vores administrative funktioner. Vi vil udvikle et Grundfos, som er enklere, hvor beslutningerne træffes og gennemføres med højere hastighed, hvor vi prioriterer skarpere, og hvor beslutnings- og sammenhængskraften i vores globale organisation skærpes”, siger koncernchef Mads Nipper.

Den 30.06. 2014 var der i Grundfos koncernen 19.613 medarbejdere fordelt på 56 lande i 83 salgs- eller produktionsselskaber verden rundt. Heraf var de 5.021 ansatte i Danmark.

Yderligere oplysninger:
Kommunikationsdirektør Kim Nøhr Skibsted, t: 8750 6900 eller m: 3052 5020