Grundfos vært for international vandkonference

08. december 1999

Grundfos vært for international vandkonference

Grundfos i Bjerringbro er i dagene den 9. og 10. december ramme om en international vandkonference med deltagelse af ca. 70 udvalgte gæster fra ind- og udland.

Under temaet "Partners in Water Supply" vil konferencen fokusere på trends og problemstillinger indenfor vandforsyning samt belyse teknologier og initiativer, der kan medvirke til at forbedre og effektivisere vandforsyning.

Deltagerne tæller bl.a. repræsentanter fra de store privatejede og internationalt aktive
forsyningsselskaber Vivendi, Azurix, og Thames Water, hvor alene sidstnævte har godt 14.000 medarbejdere og leverer vand til mere end 21 mio. mennesker i 20 forskellige lande.

Udover forsyningsselskaber deltager også rådgivningsfirmaer (f.eks. COWI og Carl Bro fra Danmark og hollandske KIWA), samt repræsentanter fra forskellige interesseorganisationer.

"Specielt set i lyset af den store og fortsatte befolkningstilvækst udgør mangel på frisk vand og forurening af eksisterende vandressourcer nogle af de største miljøproblemer og dermed også udfordringer, som verden står overfor i dag. Som leverandør af pumpesystemer til forskellige formål har Grundfos en naturlig interesse i, at der findes og udvikles både effektive og bæredygtige løsninger til gavn for alle. Dette er imidlertid en opgave, som kræver et tæt samarbejde imellem flere parter. Konferencen skal derfor også primært ses som et udtryk for vort ønske om at fremme den fornødne dialog og stimulere idé-genereringen på dette område", siger marketingchef Keld Fensten Madsen, Grundfos.