Grundfospris til ung dansk videnskabsmand

21. maj 2002

Grundfospris til ung dansk videnskabsmand

Professor, dr. techn. Ole Sigmund, Danmarks Tekniske Universitet, modtog i dag Grundfosprisen 2002 for sin internationalt trendsættende forskning inden for form- og topologi-optimering af mekaniske systemer. Sin unge alder på kun 35 år til trods har Ole Sigmund allerede vist fremragende resultater og vakt international interesse.

Ole Sigmund var i konkurrence med 19 andre meget kvalificerede kandidater om Grundfosprisen, som består af en statuette, et diplom med dommerkomi-
teens begrundelse og sidst – men ikke mindst – et kontant beløb på én million kroner. Prismodtagerens forskning i topologi-optimering har givet konkrete resul-
tater. Kort fortalt har den sat ham i stand til at udvikle programmer, der med udgangspunkt i en ønsket bæreevne kan beregne, hvordan kompo-
nenter i en konstruktion kan udformes. Uden programmerne ville en kon-
struktør normalt være nødt til at stille sig til, hvordan komponenten skal se ud, før han kan beregne dens bæreevne. Fordelen ved rogrammet er, at komponenterne ikke uformes ud fra teknisk vanetænkning, men ofte vil antage mere utraditionelle, oganiske former, som udmærker sig ved stor bæreevne.

Grundfosprisen blev indstiftet i oktober sidste år for ”at stimulere, aner-
kende og støtte national og international forskning i banebrydende, sam-
fundsgavnlige og fremsynede løsninger inden for teknik, naturvidenskab og samfundsvidenskab.” Ved den lejlighed gav koncernchef Niels Due Jensen udtryk for, at forskningen - både den private og den offentlige – har ringe vilkår i dagens Danmark. I dag tog han tråden op:

”Det er opmuntrende, at den nye regering tilsyneladende er enig i dette. I regeringens helt aktuelle oplæg ”Vækst med vilje” står der blandt andet, at ”det er vigtigt, at Danmark følger med andre lande, når det handler om at investere i forskning, udvikling og teknologi. Vi må håbe, at regeringen har vilje til at sætte handling bag ordene. Det er der udtalt behov for,” sagde Niels Due Jensen.

I modsætning til årets pris, der altså tilfaldt det teknisk-naturvidenskab-
elige område, vil Grundfosprisen 2003 blive en prisopgave inden for det samfundsvidenskabelige område. Temaet for prisopgaven er ”Danmark i videnssamfundet – udfordringer for forsknings- og uddannelsespolitikken”.

”Viden er det, vi i Danmark skal basere den fremtidige velfærd på – og uden forskning ingen ny viden,” slog Niels Due Jensen fast.