Grundfosprisen provokerer til nytænkning

15. maj 2003

Grundfosprisen provokerer til nytænkning

Danmark får kun et relativt lille udbytte ud af de ressourcer, der bruges på uddannelse, forskning og udvikling.

Derfor er der behov for nye tiltag, hvis Danmark skal bevare sin position som et af de mest velstående lande i verden.

Det påpeger fem samfunds-videnskabelige forskere i en analyse, der i dag indbragte dem Grundfosprisen 2003.

De fem prismodtagere er:
Forskningschef ved Centre for Economic and Business Research i København og professor ved Syddansk Universitet i Odense, Svend Erik Hougaard Jensen
Lektor ved Syddansk Universitet i Odense, Ulrich Kaiser
Seniorforsker ved Centre for Economic and Business Research, Nikolaj Malchow-Møller
Professor ved Handelshøjskolen i København, Jan Rose Skaksen
Assistant Professor ved Johns Hopkins University i Washington DC, Anders Sørensen.

Deres indgående analyse kombinerer de nyeste danske og internationale forsknings-
resultater på området med dansk erfaringslære og giver ny værdifuld viden om forsknings- og uddannelsesniveauets betydning for dansk økonomis udvikling.

Vinderne af Grundfosprisen kommer med en række forslag til, hvordan Danmark kan sikre sig et forspring inden for uddannelse og forskning og dermed højne kvaliteten af arbejds-
kraften. Det bliver nødvendigt, hvis den danske velstand skal bevares i en fremtid, hvor der bliver færre og færre aktive på arbejdsmarkedet som følge af en ændret aldersforde-
ling og stigende globalisering i kombination med et højt skattetryk.

Forskerteamet anbefaler bl.a. større specialisering i folkeskolen og i lærernes uddannelse. De peger på nødvendigheden af f.eks. at øge eller differentiere adgangen til studielån for at trække flere unge til de studier, der giver størst afkast for samfundet – primært de tekniske og naturvidenskabelige. På forskningsområdet tilrådes det, at der satses på at videreudvikle brobygningen mellem offentlig og privat forskning - bl.a. gennem øget offentlig støtte til fælles forskningskonsortier som f.eks. COM-centret på DTU og Alexandra-instituttet på Aarhus Universitet.

Grundfosprisen 2003 består af en skulptur, et diplom og et kontant beløb på 500.000 kroner, hvoraf forskerne hver får 50.000 som en personlig hædersgave, mens de resterende 250.000 kroner skal anvendes i deres videre forskning. I forbindelse med overrækkelsen, der fandt sted i Dansk Design Center i København i formiddags, pointerede Grundfos’ koncernbestyrelsesformand Niels Due Jensen, at forskningen i en årrække har haft trange kår i Danmark.

”Viden er det, vi i Danmark skal bygge fremtidens vækst og velfærd på – og uden forskning finder vi ingen ny viden! Det er mit håb, at besvarelsen af prisopgaven kan give fornyelse og inspiration til den politiske debat om forskningens vilkår i Danmark -og de nødvendige beslutninger på dette vigtige område”, sagde Niels Due Jensen.

De offentlige udgifter til forskning og udvikling udgør kun 0,75 procent af bruttonational-
produktet, mens den private sektors udgifter til forskning og udvikling udgør knap 1,65 procent af bruttonationalproduktet. Til sammenligning bruger Grundfos godt fire procent af sin omsætning – svarende til godt 450 mio. kroner – til forskning og udvikling af nye produkter og ny teknologi.

Grundfosprisens bedømmelseskomité består af:
Rektor Sven Caspersen, Aalborg Universitet
Professor Nina Smith, Handelshøjskolen i Århus
Professor Preben Terndrup Pedersen, Danmarks Tekniske Universitet
Koncern-bestyrelsesformand Niels Due Jensen, Grundfos
Bestyrelsesmedlem Lars Kolind, Grundfos
Koncernchef Jens Jørgen Madsen, Grundfos