Grundfosprisen skal stimulere forskningen

26. oktober 2001

Det er fondens ønske, at Grundfosprisen vil blive meget respekteret og eftertragtet, og at den vil stimulere den forskning, samfundet efter Niels Due Jensens opfattelse har så hårdt brug for.

Koncernchef Niels Due Jensen afslørede under indvielsen af pumpekoncernens nybyggede akademi i Bjerringbro i dag, at Grundfos-koncernens hovedaktionær – Poul Due Jensens Fond – har besluttet at indstifte en særlig Grundfospris.

Det sker ifølge Niels Due Jensen i erkendelse af, at den velstand og velfærd, fremtiden skal bygges på, ikke mindst afhænger af virksomhedernes evne til at omsætte nye ideer til nye og endnu bedre produkter og serviceydelser.

"Men nye ideer kommer sjældent af sig selv. De forudsætter både kreativitet – og forskning, som vi vel også kan kalde struktureret kreativitet," sagde Niels Due Jensen i forbindelse med afsløringen af Grundfosprisen.

Den nye Grundfospris har til formål at stimulere, anerkende og støtte national og international forskning i banebrydende, samfundsgavnlige og fremsynede løsninger inden for teknik, naturvidenskab og samfundsvidenskab – hver for sig eller i kombination.

Foruden æren består prisen af en "Be, Think, Innovate"-skulptur og en kontant anerkendelse på op til 150.000 euro – svarende til ca. 1 million danske kroner. Den vil blive uddelt hvert år omkring 19. maj – Grundfos' grundlægger Poul Due Jensens fødselsdag.

Det er fondens ønske, at Grundfosprisen vil blive meget respekteret og eftertragtet, og at den vil stimulere den forskning, samfundet efter Niels Due Jensens opfattelse har så hårdt brug for.

"Det er en kendsgerning, at forskning har ringe vilkår i dagens Danmark – jeg tænker her både på forskning ved de højere læreanstalter og på den private forskning ude i virksomhederne. Når regeringen på samme tid siger, at Danmark skal satse på udvikling af vidensamfundet, kan enhver se, at der ikke er sammenhæng mellem mål og midler," sagde koncernchefen.

Han erkendte, at Grundfosprisen ikke løser alle problemer, men udtrykte dog et håb om, at den kan blive et lille, men vigtigt bidrag til at rette op på misforholdet mellem på den ene side behovet for forskning og på den anden side manglen på økonomiske midler.

"Det samfund, der ikke har råd til forskning – offentlig eller privat – "saver" i sin egen gren – og bliver med tiden et forarmet samfund. Også Danmark har en international forpligtelse til at bidrage mærkbart med banebrydende forskning – til gavn for et fremtidigt, bæredygtigt samfund," sagde Niels Due Jensen.

Kandidater til Grundfos-prisen kan foreslås af alle til Poul Due Jensen’s Fond hvorunder en særlig bedømmelseskomité vil indstille kandidater til prisen. Komiteen udgøres af rektor Sven Caspersen, Aalborg Universitet, professor Nina Smith, Handelshøjskolen i Århus, professor Preben Terndrup Pedersen, Danmarks Tekniske Universitet samt fra Grundfos bestyrelsesformand Lars Kolind og koncernchef Niels Due Jensen.