Grundfos-prisen til fødevareprofessor

30. september 2008

Grundfos-prisen til fødevareprofessor

Grundfos-prisen 2008 er i dag tildelt professor Anne Strunge Meyer, Institut for Kemiteknik, Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Prisen er en anerkendelse af Anne Strunge Meyers forskningsmæssige indsats inden for udvikling af nye produkter og processer ved brug af naturens egne enzymer og udnyttelse af plantemateriale som ellers ikke udnyttes.

Grundfos-prisen er på 1 mio. dkr. , hvoraf de 250.000 kr. er en personlig hædersgave, mens resten er øremærket til Anne Strunge Meyers forskningsområde.

Anne Strunge Meyer forsker bl.a. i bearbejdning af biomasse til design af funktionelle ingredienser til fødevarer og andre bioaktive stoffer. Forskningen drejer sig ikke kun om at finde den videnskabelige basis for bearbejdningen, men er også teknisk brugsorienteret.

Prismodtageren er 45 år og har kandidatgrader fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og fra University of Reading, England. Desuden har hun en Ph.d.-grad fra Danmarks Tekniske Universitet. Hun har i flere omgange været gæsteforsker ved University of California, Davis, USA. Siden 1998 har hun været ansat ved DTU, først som lektor og senere som professor.

Anne Strunge Meyer har igennem sin relativt korte karriere formået at vise sin professionelle kvalitet og produktivitet. Mere end 100 artikler i anerkendte videnskabelige tidsskrifter og omkring 20 kapitler i bøger og konferencedokumenter gør hende til en af verdens 20 mest citerede forfattere inden for området ”Food and Agriculture Science” (fødevare- og landbrugsvidenskab).

Sideløbende med sin omfattende forfattervirksomhed er Anne Strunge Meyer leder af en række store forskningsprojekter, nationale og internationale. Disse projekter strækker sig fra udviklingen af frugtsafter med forbedrede sundhedspotentialer til ’Encymatic Opening of Diferulate Cross-Links in Plan Cell Walls’. Anne Strunge Meyer er desuden koordinator for et NordForsk forskningsnetværk, ”Food and Bioresource Enzyme Technology”, hun er medlem af redaktionskomitéer, bedømmelsesudvalg for forskningsprojekter og medlem af to ministerielle styregrupper. Derudover er hun vicedirektør i forskerskolen ”Food Denmark”, der omfatter ca. 120 Ph.d.-studerende.

Gæstetaler ved prisoverrækkelsen var Kasper Rørsted, CEO i Henkel International, der talte om hvordan forandringer påvirker måden at drive forretning på – fx demografiske forandringer, nye mønstre i mobilitet og kommunikation, klimaændringer og nye forbrugsmønstre. Og han forklarede hvordan innovation er nødvendig for at opretholde en virksomheds konkurrenceevne.

Prisen blev overrakt af Grundfos’ koncernbestyrelsesformand Niels Due Jensen, der i sin tale bl.a. sagde: ”Jeg håber Grundfos-prisen vil styrke bevidstheden om at det, i et lille land som vores, er tvingende nødvendigt at offentlig og privat forskning sker i tæt samklang, og at alle bidrager med mere værdi på flere måder til vores velfærd og velstand”.

Bedømmelseskomitéen til Grundfos-prisen består af:
Prorektor Nina Smith, Aarhus Universitet
Professor Preben Terndrup Pedersen, Danmarks Tekniske Universitet
Tidl. rektor for Aalborg Universitet, Sven Caspersen
Lars Kolind, Bestyrelsesformand for Poul Due Jensens Fond
Niels Due Jensen, Bestyrelsesformand for Grundfos-koncernen.

Tidligere modtagere af prisen er:
2002: Professor, dr. techn. Ole Sigmund, DTU
2003: Professor Svend Erik Hougaard Jensen, forskningschef Nikolaj Malchow-Møller, professor Jan Rose Skaksen, professor Anders Sørensen og professor Ulrich Kaiser (de fem delte prisen for en samfundsvidenskabelig prisopgave)
2004: Professor Frede Blåbjerg, Aalborg Universitet.
2006: Dr. scient. Flemming Besenbacher, leder af iNANO-centret, Aarhus Universitet.
2007: Professor Jens Kehlet Nørskov, DTU.