Grundig behandling giver rent vand

09. september 2015

Grundig behandling giver rent vand

Vandforsyningsselskabet Romagna Acque leverer rent drikkevand til mere end 1,1 millioner indbyggere i Norditalien. Forsyningen er baseret på overfladevand, så vandet skal behandles.

Når indbyggerne i Ravenna i Norditalien drejer på hanen for at få rent drikkevand, er det svært at forestille sig, hvilken rejse vandet har været på. Meget af det hentes i Lago di Ridracoli, som ligger relativt langt væk fra byen. Men den fysiske afstand spiller kun en meget lille rolle i vandets forvandling fra søvand til drikkevand. Inden det kommer så langt, skal overfladevandet dog først renses, da det er mere udsat for skadelige bakterier end grundvand.

- Vandets kemiske og biologiske sammensætning er underlagt en streng lovgivning, når det skal bruges som drikkevand. Derfor skal vi tage højde for en lang række forskellige parametre, når vi skal rense vandet. Det er især vigtigt at neutralisere bakterier og andre mikroorganismer, forklarer Davide Lolli fra Romagna Acque.

Det er vandforsyningsselskabet, der står for at levere drikkevand til indbyggerne i Romagna-regionen, som Ravenna ligger i. Omstændighederne omkring vandforsyningen er ikke enestående for regionen. I hele Norditalien er en stor del af drikkevandsforsyningen baseret på overfladevand – hvilket også er tilfældet mange andre steder rundt omkring i verden.

Sikkerhed og kvalitet går hånd i hånd
En del af udfordringen ligger i at udvælge den bedste løsning til vandrensningsprocessen. Hos Romagna Acque bruger man primært en desinfektionsmetode, hvor vandet tilsættes klordioxid i meget præcise doser. Det er sikrere at anvende klordioxid end klor, som kan medføre, at der dannes farlige biprodukter som bromin og trihalomethaner. Romagna Acque har valgt at bruge Grundfos ISIA-anlæg til rensning af drikkevandet, som blandt andet udmærker sig ved, at de kan tilsætte klordioxiden direkte i – og under – vandet. Og dermed elimineres risikoen for kontaminering via luften. Det er dog ikke den eneste fordel, der er forbundet med at bruge disse anlæg:

- Anlægget er også meget effektivt, og derfor skal vi ikke bruge så mange reaktorer ved fremstilling af klordioxiden. Ved at anvende færre kemikalier reducerer vi antallet af biprodukter i drikkevandet drastisk og forbedrer dermed vandets kvalitet, siger Davide Lolli.

Desuden er løsningen meget fleksibel og kan skaleres til at opfylde den enkelte brugers specifikke behov.

Pas på vandressourcerne
Grundfos ISIA har været en del af Grundfos siden efteråret 2013. Og Grundfos er meget glad for de nye muligheder, det giver for at højne vandkvaliteten endnu mere.

- Her i Italien skal vi lige som så mange andre steder i verden forvalte vores vandressourcer så smart som muligt. Vi skal undgå al unødig spild. Det betyder meget for os, at vi med vores avancerede løsninger kan hjælpe med at gøre en forskel for andre mennesker og levere drikkevand af høj kvalitet, fortæller Angelo Colombo, Managing Director for Grundfos Italy.