Halvårsresultat - Stærk salgs- og indtjeningsvækst hos Grundfos

24. august 2006

Grundfos-koncernen har i første halvår haft 2006 stærk vækst i både salg og indtjening. Indtjeningen blev på 544 mio. DKK, hvilket er det bedste halvårsresultat i koncernens historie og en stigning på 26 pct. i forhold til første halvår 2005.

Denne indtjeningsrekord er først og fremmest resultatet af en væsentligt accelereret salgsvækst på 15 pct., som bragte omsætningen i første halvår op på 7.3 mia. DKK, hvilket er ca. 1 mia. DKK mere end i første halvår 2005.

Salgsvæksten på 15 pct. er bredt funderet, idet der er markant salgsvækst i alle koncernens regioner. Den mest markante ændring er en stærk fremgang på koncernens største marked Tyskland, hvor omsætningen efter en række år med lav vækst er steget med 13 pct. Accelerationsstrategien for USA har skabt markant vækst på 35 pct. i den amerikanske region, hvor godt og vel halvdelen af denne vækst er organisk. Østeuropa fortsætter den høje vækst med en vækst på 30 pct., medens Fjernøsten er vokset lidt mindre end tidligere med en vækst på ca. 10 pct. på grund af en lidt langsom start på året. Denne udvikling er dog allerede vendt, og i de seneste måneder er Fjernøsten igen over 20 pct. salgsvækst.

”Vi er meget tilfredse med denne salgsudvikling,” udtaler koncernchef Jens Jørgen Madsen. ”Det er sjældent, at vi kan registrere markant salgsvækst i alle koncernens regioner på samme tid, og den markante fremgang i Tyskland er længe ventet og meget vigtig for os. Efter de seneste års markante løft i koncernens indtjening har vi fokuseret yderligere på at accelerere salgsvæksten – det er lykkedes rigtig godt i første halvår 2006, og vi er tilfredse med, at det ikke er gået ud over indtjeningen, men tværtimod har styrket den”.

”Vi har haft glæde af den generelt gode globale økonomi og markedssituation, medens rekordhøje råmaterialepriser har påvirket negativt. Den vigtigste forklaring på det rigtig pæne resultat er dog, at vore strategier generelt virker godt – hovedelementerne i disse strategier er fortsat en stor satsning på trendsættende udvikling af energioptimerede produkter, kombineret med produktionsglobalisering og udbygning og optimering af koncernens salgsnetværk,” fortsætter Jens Jørgen Madsen.

Med dette halvårsresultat er koncernledelsens forventninger til hele 2006 forøget. Andet halvår 2005 var dog så godt, at vi ikke forventer at kunne fortsætte vækstraterne fra første halvår, men vi forventer at salgsvæksten for hele 2006 vil blive tocifret. Det vil bringe os tæt på det andet af vore to hovedmål – som er at nå en omsætning på 15 mia. DKK i 2007 – allerede i 2006. Overskuddet før skat forventes på denne baggrund at runde 1,3 mia. DKK, dog forudsat at krigen i Mellemøsten ikke får yderligere konsekvenser for verdensøkonomien, at råmaterialerne ikke stiger yderligere, og at USD ikke fortsætter det fald, vi har set det seneste kvartal.

Grundfos fortsætter sit relativt høje investeringsniveau også i 2006, og er på vej mod et rekordhøjt investeringsniveau på ca. 1,1 mia. DKK for hele 2006, og indtjeningen i første halvår forøger vore muligheder for at investere endnu mere i fremtiden.

Den stærke salgsvækst har medført stor travlhed i alle koncernens produktionsfabrikker, og i fabrikkerne i Danmark er der nu 3.900 medarbejdere, hvilket er 200 mere end ved årets begyndelse.