Igen solidt årsresultat fra Grundfos

08. marts 2012

Igen solidt årsresultat fra Grundfos

- nu skrues der endnu mere op for investeringerne og ambitionerne

Aldrig før har Grundfos solgt så mange pumper som i 2011, og pumpegiganten kan igen præsentere et flot årsregnskab med god vækst og meget tilfredsstillende indtjening.

- Salgsudviklingen har været præcist som målsat med en vækst på 8 procent, og vi glæder os over, at vi på den måde hjælper endnu flere mennesker med at dække deres helt basale behov for vand og komfort.

Når vi formår at lave en sådan vækst i økonomisk svære tider, er det ikke mindst fordi, vi har succes med vores satsning på grønne og bæredygtige løsninger. Det samlede 2011-resultat kan dog især føres tilbage til en stor målrettet indsats overalt i koncernen, siger en tilfreds koncernchef Carsten Bjerg.

Mange vesteuropæiske markeder er lige nu en smule stagnerende, så det er på andre markeder, Grundfos øger sin omsætning.

– Vi forudser lavere markedsvækst i Europa de næste mange år, så her bliver vores udfordring at skabe væksten selv uden medvind fra et voksende marked. Det har vi mod på, og det investerer vi i. Samtidig er vi glade for, at vi fik globaliseret vores forretning i tide, og at vi allerede har etableret os med stærke positioner i de dele af verden, hvor den økonomiske vækst vil finde sted de kommende år. Det gælder BRIK-landene men også lande som Tyrkiet, Ukraine, Thailand, Vietnam og Sydafrika samt landene i Mellemøsten, forklarer koncernchefen.

Overskud investeres i virksomheden
Nettoomsætningen udgjorde i 2011 21,2 mia. kr mod 19,6 mia. kr i 2010 - en fremgang på 8 procent. Omkostningerne til forskning og udvikling samt salg og administration er øget med 13 procent. Dette afspejler, at i kraft af Grundfos’ fondsejerskab investeres der langsigtet i en yderligere styrkelse af konkurrencekraften. Alene 1,2 mia. kr er investeret i forskning og teknologiudvikling. Det primære resultat viser derfor en indtjening på 2,0 mia. kr (9,5 procent) mod 2,2 mia. i 2010. Koncernens rentebærende nettoindestående er nu på 2,8 mia. kr mod 2,2 mia. ved årets begyndelse. Det vil sige en forbedring på 5,0 mia. kr over de sidste 3 år. Cash flow fra driften er på 2,2 mia. kr, og soliditetsgraden er i 2011 forbedret fra 59,9 procent til hele 63,3 procent.

Ambitionerne hæves yderligere
- De realiserede resultater og den skabte økonomiske soliditet får os til at skrue yderligere op for ambitionerne. Vi pumper endnu flere ressourcer ind i vores udviklingsområder, og vores investeringer i nye produktionslinjer og nye fabrikker vil i 2012 være historisk høje. Og også vores indsats for at udvide forretningen ind i vandbehandling vil få et ekstra boost, udtaler Carsten Bjerg.

Ambitionerne på produktsiden fejler bestemt ikke noget. For nylig introduceredes en række nye energieffektive cirkulationspumper, som forventes at bidrage til øget markedsandel, omsætning og indtjening. Og også på andre områder investeres i fremtiden.
Grundfos etablerede eksempelvis i 2011 et globalt kompetencecenter inden for vandforsyning og spildevand med henblik på øget vækst på dette område, og nye salgsselskaber kommer til i Sydamerika samtidig med at fabrikker bygges i Singapore, Serbien og Ungarn.

Bæredygtighed og god forretning går hånd i hånd
Grundfos besluttede i 2008 en ambitiøs målsætning for egen udledning af CO2, som sagde, at man uanset vækst i forretningen aldrig måtte udlede mere CO2 end i 2008. Dette mål er blevet opfyldt år for år. Det gælder også for 2011. Faktisk har man reduceret sit udslip med 10,5 pct. siden 2008 selv om salget er steget med over 10 pct. i samme periode.

- Arbejdet i vores fabrikker med vores egen klimapåvirkning er meget opmuntrende. Især fordi resultaterne er opnået ved forbedret energieffektivitet. Ved at tage vores egen medicin, viser vi, hvad der kan lade sig gøre gennem brug af energieffektive og energibesparende produkter og systemer. Verden har brug for, at mange flere gør det samme. Og vi gør naturligvis vores for at gøre opmærksom på, at pumper udgør et af de største potentialer for energibesparelse. For eksempel kan den rigtige motorteknologi reducere pumpers elektricitetsforbrug med op til 60 procent, forklarer Carsten Bjerg.

Grundfos har i dag 17.481 medarbejdere verden over, heraf er 4.603 beskæftiget i de danske selskaber.

Yderligere oplysninger:

Koncernkommunikationsdirektør Kim Nøhr Skibsted, 8750 6900 eller 3052 5020

 

Klik her for at se Årsrapport 2011 som iPaper
Klik her for at se 2011 Annual Statement som iPaper