Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling i Grundfos Holding A/S

14. november 2018

Ekstraordinær generalforsamling i Grundfos Holding A/S, CVR-nummer 31 85 83 56, afholdes den 12. december 2018 kl. 17:00

Generalforsamlingen vil blive afholdt på:

Pilevej 11
8850 Bjerringbro, Danmark

 

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling vil være som følger:

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår, at Andreas F. Brandt vælges som dirigent

2. Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår at Natalie Peck Michalik Knight vælges som medlem af bestyrelsen til og med den næste ordinære generalforsamling i 2019

 

*****

 

Aktionærer i Grundfos Holding A/S, der ønsker at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, skal tilmelde sig. Tilmeldingsblanket kan fås ved henvendelse til Legal Department, Corporate Affairs, på legal@grundfos.com. Af praktiske årsager skal tilmeldingen være modtaget hos Legal Department, Corporate Affairs, Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, att. Teodora Anda Grosu, eller på legal@grundfos.com senest den 4. december 2018.

Aktionærer skal selv betale alle omkostninger til transport og ophold i forbindelse med deltagelse i den ekstraordinære generalforsamling. Ingen omkostninger vil blive betalt af Grundfos.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag er tilgængelige til inspektion på Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Danmark, og på selskabets hjemmeside www.grundfos.com.

 

På vegne af bestyrelsen for Grundfos Holding A/S

Jens Winther Moberg
Bestyrelsesformand

 

Du kan se den Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling her