Innovativ teknologi løser problem for landmænd

04. juli 2017

Testanlægget på lastbilen er forløber for de anlæg, som fremover får gavn af vores patenterede teknologi.

Avanceret filtreringsteknologi gør det muligt at skille vand fra fermentat og gylle, så det kan sendes tilbage i naturen, og de resterende næringsstoffer kan genanvendes. Grundfos BioBooster’s Membrane Filtration Unit spiller en afgørende rolle.

Den specialudviklede og patenterede teknologi med roterende keramiske membraner har allerede vist sit værd, da de er omdrejningspunktet i Grundfos BioBoosters kompakte, decentrale løsning til behandling af spildevand og vand genbrug. Foreløbig er membranerne primært blevet brugt inden for fødevareindustrien og til behandling af spildevand i kommuner og på hospitaler. Nu spiller de en afgørende rolle i løsningen af et problem inden for landbruget.

Problemet er, at landmænd er tvunget til at bruge mange penge på at opbevare gylle og fermentat fra biogasanlæg eller på at transportere det og sprede det på markerne. Dette problem er løst af AMT Nereus, en luxemburgsk/fransk virksomhed, der holder til i Luxemburg.

Emmanuel Trouve, General Manager, AMT Nereus forklarer:

- Den nye, miljøvenlige og økonomiske løsning, vi har udviklet og har patent på, betyder, at landmænd og biogasanlæg ikke længere har brug for så stor kapacitet og så meget transport. Vores teknologi gør det muligt at skille vand fra fermentat og gylle, og uden brug af kemikalier rense det effektivt nok til at blive ledt ud i vandløb i nærmiljøet. Samtidig vil næringsstofferne blive udskilt til genanvendelse.

Solide membraner er nødvendige
Selve omdrejningspunktet i udvindings- og behandlingsteknologien er en ny original Grundfos BioBooster Membrane Filtration Unit, som er udviklet sammen med AMT Nereus. Enhedens opgave er at filtrere gylle eller slam, så det kun er partikler under fem nanometer, der kan trænge igennem.

- Løsningen kræver solide membranmoduler, der er i stand til at fungere i høje koncentrationer af biomasse, og den har stor gavn af vores patenterede teknologi, som muliggør, at vi kan isolere en væsentlig mængde kvælstof og fosfor, forklarer Jakob Søholm, Segment Director, Grundfos BioBooster.

Efter at have testet forskellige membraner på markedet underskrev AMT Nereus en rammeaftale med Grundfos BioBooster.

- Det viste sig, at deres filtreringsenheden fra Grundfos var den bedst egnede keramiske membran til løsningen, hvad angår både økonomi og ydelse. Dertil kommer, at vi har god erfaring med Grundfos-produkter og service, udtaler Emmanuel Trouve.

Den første ordre på 18 BioBooster Membrane Filtration Units til projekter i fire biogasanlæg i Luxemburg og Frankrig er nu sikret. Ifølge Emmanuel Trouve er markedet for gylle- og slamløsningen stor, eftersom der er 15.000 landbrug og 1.500 biogasanlæg i Europa.

- Vores løsning gør det muligt at behandle en kubikmeter for en samlet pris på fem euro. Det betyder, at det er billigere for kunderne at bruge løsningen frem for at opbevare gylle og slam eller at transportere det over store afstande og sprede det på markerne, forklarer han.