Jagten på CO2-reduktioner fortsætter

17. juni 2011

Jagten på CO2-reduktioner fortsætter

Grundfos-koncernen skar to procent af CO2-udledningen i 2010 - trods rekordstor produktion og omsætning.

Vi må aldrig nogensinde udlede mere CO2 end i 2008. Et ambitiøst mål, som det dog lykkedes at opfylde i 2010 trods kraftig vækst i produktionen. Nye initiativer skal sikre, at koncernen også i de kommende år holder sig på den rigtige side af 2008-niveauet.

Da Grundfos-selskaberne i 2010 oplevede den største produktionsvolumen nogensinde, var det en stor udfordring at holde sig under 2008-niveauet for CO2-udledning. Men trods det lykkedes det at nå to procent under.

Behov for handling
Afdelingsleder Karen Touborg understreger, at det positive resultat skal tilskrives den synergi, der blev skabt af selskabernes bevidsthed om klimaudfordringerne, kombineret med en forståelse af nødvendigheden af at gøre noget her og nu.

- Selskaberne har været i stand til at afdække potentialet og gennemføre en række forskellige tiltag, der reducerer CO2-udledningen, fortæller Karen Touborg. Som eksempler nævner hun, at der blev installeret varmepumper til genbrug af procesenergi, skiftet motorer og pumper samt gennemført forbedringer af kompressor-anlæg og belysningsanlæg.

Alle skal bidrage
Målet for CO2-reduktion i 2011 er koncentreret om koncernens 17 største produktionsselskaber, da de tegner sig for 88 procent af koncernens samlede CO2-udledning.

- Samlet set skal de i gennemsnit reducere deres CO2-udledning med 5,3 procent i forhold til 2008. Men for hvert af de 17 selskaber er der sat individuelle øvre mål for CO2-udledningen, afhængig af bl.a. det enkelte selskabs udviklingstrin og vækst, forklarer Karen Touborg. Samtidig slår hun fast, at også de mindre produktionsselskaber og salgsselskaberne selvfølgelig fortsat skal fokusere på CO2-reducerende initiativer.

Udfordrende fremtid
- Der er stadig en masse ”lavt hængende frugter”, der også giver økonomiske besparelser. Men efterhånden vil det blive dyrere at investere i energibesparende initiativer. Og skal vi nå vores mål, er det endda ikke nok at lægge endnu flere kræfter i at finde energibesparelser, siger Karen Touborg og fortsætter:

- Vi er også nødt til at se på anvendelse af vedvarende energi, der jo er CO2-neutral. I den sammenhæng ser vi desuden på muligheder for at kompensere for CO2-udledningen, siger Karen Touborg, der ikke ønsker at uddybe den del, før der er truffet konkret beslutning om det i juli.