Kommercielt gennembrud til nyt Grundfos-selskab

11. februar 2010

Kommercielt gennembrud til nyt Grundfos-selskab

Grundfos LIFELINK, som leverer bæredygtige vandsystemer til landsbyer i udviklingslandene, har fået sit kommercielle gennembrud.

En nyligt indgået kontrakt med Røde Kors i Kenya (Kenya Red Cross Society, KRCS) sætter Grundfos LIFELINK i Kenya i stand til sammen med KRCS at levere drikkevand til 150.000 mennesker over de næste 5 år.

KRSC udtaler:
"Vandforsyningsprojekter i landsbyer har hidtil kæmpet med enorme udfordringer, blandt andet talrige nedbrud af vandsystemer, misbrug af økonomiske midler, projektembedsmænds mangel på samfundsansvarlighed samt en generel mangel på grundlæggende færdigheder i drift og vedligehold af systemerne. For at forbedre og styrke de fremskridt KRCS har gjort inden for vand og hygiejne, har vi ingået en strategisk alliance med Grundfos, som er pionerer på området med et innovativt vandsystem, som tager højde for disse udfordringer og således sikrer bæredygtighed i projekterne.”

Grundfos LIFELINK (Kenya) Ltd. er et datterselskab af Grundfos LIFELINK A/S og blev oprettet i 2009 med det formål at introducere LIFELINK-konceptet i Kenya, i første omgang som et pilotprojekt, der efterfølgende skal udbredes til andre udviklingslande.

Læs mere om LIFELINK på selskabets egen hjemmeside, hvor du også kan se en video.
www.grundfos-lifelink.com