Kommunalt spild flyder gennem BioBooster

28. maj 2009

Kommunalt spild flyder gennem BioBooster

Danmarks første mobile spildevandsanlæg sat i op i Bjerregrav ved Viborg. Grundfos BioBooster har leveret anlægget.

”Det er en milepæl for Grundfos BioBooster. Renseanlægget i Bjerregrav er vores første kommunale anlæg. Det er stort skridt ind på markedet for kommunalt spildevand”, siger Bent Gadgaard, direktør for Grundfos BioBooster.

Der findes mere end 500 mindre anlæg i Danmark, som står overfor renovering eller lukning i løbet af en årrække.

”Vi kan sætte et nøglefærdigt anlæg på plads i løbet af kort tid. Samtidig kan vi spare den enkelte kommune et betragteligt beløb til etablering af nye rørledninger da BioBooster renser vandet ved kilden”, fortæller Bent Gadgaard.

Du kan læse mere om Grundfos BioBooster på:
www.grundfos.com/biobooster