Koncernchefskifte i Grundfos

15. november 2006

Efter knap 4 år som koncernchef og 32 år i Grundfos fratræder Jens Jørgen Madsen stillingen som koncernchef i Grundfos pr. 30. november 2006.

Siden Jens Jørgen Madsen overtog posten som koncernchef har Grundfos med sine 14.000 medarbejdere øget omsætningen med omkring 50 % samtidig med at overskuddet er fordoblet. Det mål for 2007, som Jens Jørgen Madsen sammen med bestyrelsen satte i 2003: en omsætning på 15 mia. kr. og et driftsresultat på 10 % heraf, forventes allerede opnået i 2006.

Samarbejdet mellem bestyrelsen og Jens Jørgen Madsen har imidlertid været præget af forskellige opfattelser af direktionens og bestyrelsens arbejdsform og opgaver ligesom der også er forskellige opfattelser af konkrete forretningsmæssige spørgsmål. Dette har ført til at Jens Jørgen Madsen og bestyrelsen er blevet enige om at Jens Jørgen Madsen fratræder stillingen som koncernchef tre år tidligere end oprindelig planlagt og dermed giver plads til en efterfølger, som sammen med den øvrige direktion og bestyrelsen kan lægge kursen for de næste ti års udvikling af Grundfos.

Der skal fra bestyrelsen lyde stor anerkendelse og tak til Jens Jørgen Madsen for hans indsats for Grundfos over mere end tre årtier. Grundfos står i dag bedre rustet end nogensinde til at møde de fremtidige udfordringer.

Vicekoncernchef Carsten Bjerg er af bestyrelsen konstitueret som koncernchef indtil der træffes afgørelse om hvem der skal være ny koncernchef. Koncerndirektionen består endvidere af koncerndirektørerne Søren Sørensen og Carlo Prola.

Der er enighed mellem Jens Jørgen Madsen og bestyrelsen om ikke at udtale sig yderligere i sagen udover nærværende pressemeddelelse.


Bestyrelsen for Grundfos Management A/S

Niels Due Jensen
Formand