Landmænd udvider forretningen med kunstvanding

12. juni 2017

Landmænd udvider forretningen med kunstvanding

En ny ordning giver landmænd adgang til vand fra den nærliggende flod, så de har mulighed for at vande deres jord. Denne bæredygtige løsning sikrer den fremtidige udvikling af landbruget i Canterbury Plains i New Zealand.

Rodney Booth er landmand. Sammen med Ross, Rowen og Margaret Manson driver han Dunfield Farming i Horotata – godt 40 minutters kørsel fra Christchurch på New Zealands største ø, Sydøen. I et noget afsides beliggende område. Den eneste kilde til vand er den lokale vandforsyning, som leverer vand til både husstanden og dyrene. Grundvand er en knap ressource, og derfor har hver ejendom kun adgang til en begrænset mængde vand. Da ejendommen dækker et areal på 400 hektar, og der ikke er mulighed for kunstvanding, har det været vanskeligt for Dunfield Farming at nå sit fulde potentiale. For eksempel har antallet af lam og kvæg, der kan sendes til slagtning, altid været underlagt naturens luner.

- Usikkerheden om, hvor mange afgrøder vi kan producere til dyrene, og det faktum, at det er meget vanskeligt at fortælle slagteriet, hvor meget vi kan afsætte til dem, er de to største udfordringer, jeg har haft i mine 25 år som landmand, fortæller Rodney Booth.

Men sidste år ændrede situationen sig for Dunfield Farming, da vandforsyningsselskabet Central Plains Water Limited afsluttede første del af et kunstvandingsprojekt i Canterbury Plains. Takket være dette projekt, Central Plains Water Enhancement Scheme, som er ejet af aktionærer som Rodney Booth og hans landmandskollegaer, er vandforsyningen nu både pålidelig og omkostningseffektiv.

Vand fra floden

Projektets første etape omfatter cirka 20.000 hektar landbrugsjord i et område afgrænset af floderne Rakaia og Hororata. Et indløb ved Rakaia fører vandet direkte ind i en 17 kilometer lang tyngdekraftsreguleret kanal. Et retikulationsanlæg fordeler vandet ud til området og leverer vand med et tryk på omkring fire bar helt frem til gården. For at øge trykket i rørene er der blevet installeret 44 Grundfos NKG-pumper fordelt på ti pumpestationer. Central Plains' General Manager of Operations Mark McKenzie og hans team har hele tiden haft et tæt samarbejde med Grundfos – især efter at pumperne er blevet installeret.

- Grundfos har leveret pålidelige og effektive produkter og stillet teknisk support og den fornødne viden til rådighed for os, når vi har skullet finindstille hele systemet. Det har generelt været en stejl indlæringskurve for os, og det er én af grundene til, at vores partnerskab med Grundfos har fungeret så godt, siger han.

Account Manager Michael Blackmore fra Grundfos har stået ispidsen for projektet, og han fremhæver især de stærke relationer.

- Vi har lyttet til Central Plains Water Limited, når de har fortalt os om de udfordringer, de har haft, og hjulpet dem undervejs, så vi sammen har fundet frem til en god løsning. Det er fantastisk at have mulighed for at spille en rolle i denne form for udvikling i regionen, og jeg er glad for at se, at vores produkter gør en forskel, siger han.

En lys fremtid

Der blev bygget en pumpestation på en grund ejet af Dunfield Farming, og aktionærerne har kun positive ting at sige om vandingsprogrammet.

- Det er meget driftssikkert og har hjulpet os med at udvide forretningen. Pumperne kører effektivt og leverer det rigtige tryk til vandingsanlægget, fortæller Rodney Booth.

Nu dækker 11 smarte vandingsmaskiner i forskellige størrelser jorden og sørger for, at bønderne kan dyrke nøjagtigt de afgrøder, de skal bruge til dyrene. Med den nye løsning har Dunfield Farming fordoblet antallet af lam og kvæg og sender i år omkring 4.000 lam og 1.000 kreaturer til slagtning på slagteriet.

- Før var vi afhængige af naturen, og det var meget hårdt, fordi det var meget usikkert. For en landmand betyder planlægning alt, og den nye måde at drive gården på er mindre stressende. Og så er de nye investeringer i vandingsmaskiner, indhegning og vægte for at kunne håndtere flere dyr et meget spændende skridt for os, siger han.

Om der fremover vil være flere landmænd i regionen, der får gavn af Grundfos' pumper, må tiden vise. I øjeblikket er anden etape af Central Plains' vandprojekt blevet påbegyndt, og konstruktionen af et mindre anlæg er allerede i gang.  Når hele programmet er afsluttet, vil det levere vand til omkring 45.000 hektar landbrugsjord.