Lovende nyudvikling belønnet med Grundfos Kandidatpris 2005

22. september 2005

Lovende nyudvikling belønnet med Grundfos Kandidatpris 2005

Rune K. Christiansen har udviklet en ny type mikromekanisk tryksensor til brug i Grundfos’ pumpesystemer, og sensoren kan desuden bruges i helt andre sammenhænge.

Projektet, som er Rune Christiansens masterprojekt på DTU (Danmarks Tekniske Universitet), indbragte ham i dag, torsdag den 22. september, Grundfos Kandidatpris 2005, der består af en check på 10.000 kr. og en skulptur af glaskunstneren Trine Drivsholm.

I sit projekt har Rune Christiansen udviklet en sensor der har højere følsomhed, er mindre i størrelse, kan bruges ved højere temperaturer i væsken og har mindre følsomhed over for pakningsstress. Alle disse egenskaber gør at sensoren kan bruges på en lang række områder hvor Grundfos’ sensorer i dag ikke kan bruges.

Et centralt emne i Grundfos’ sensorprodukter er at overfladen beskyttes af en film, og et andet karakteristisk træk ved sensoren er at den har O-ringe omkring sensorchippen. Som en del af sit projekt udviklede Rune Christiansen en komplet fremstillingsmetode til den nye type tryksensor der gør det muligt at lægge den beskyttende film på sensoren.

Dermed har Rune Christiansen givet et væsentligt bidrag til videreudviklingen af Grundfos’ sensorproduktion, og derfor blev hans projekt en klar vinder af Grundfos Kandidatpris.

I alt 19 projekter var indsendt til konkurrencen, og heriblandt var der foruden ingeniørprojekter også projekter fra andre læreanstalter med så forskellige emner som supply chain cost, strategic supply chain, customer loyalty, product design m.fl. Én ansøger der får særlig omtale uden dog at vinde prisen, er Allan Nielsen, der til en anden-semesters opgave har skrevet om Grundfos’ Ethernet Box. I betragtning af den korte anciennitet i uddannelsessystemet har han skrevet en nævneværdig opgave, hedder det i priskomitéens bedømmelse.

Priskomitéen består af økonomidirektør Torben Ømark, teknologichef Jacob Dirks, afdelingsleder Kurt Vendelbo, seniormarketinganalytiker Jørn Kjærgaard og chefingeniør Pierré Vadstrup, alle Grundfos. Komitéen har i bedømmelsen lagt vægt på det nytænkende og fremadrettede element og anvendeligheden i prisvinderens projekt.

Grundfos’ kandidatpris udloddes blandt ingeniørstuderende og merkantile studerende der har været i praktik eller har skrevet afgangsprojekt hos Grundfos inden for det seneste år op til prisuddelingen.