Medarbejdere lærer om god etik i Grundfos

16. juni 2017

CodeOfConduct

For at holde virksomhedens værdier og etiske standard i hævd undervises medarbejderne i, hvordan de følger retningslinjerne i koncernens Code of Conduct.

Grundfos-medarbejdere på alle niveauer skal kende retningslinjerne i koncernens adfærdskodeks og vide, hvordan de efterlever dem. Derfor bliver de undervist i dens principper – dels online og dels ansigt til ansigt i koncernens selskaber, funktioner og afdelinger. Indtil nu har mere end 80 procent af koncernens 18.000 medarbejdere deltaget i undervisningen.

- Ligesom vores strategi og værdier handler om, hvad vi skal lave i koncernen, angiver vores Code of Conduct retningen for, hvordan vi skal arbejde i en værdibaseret virksomhed som vores. Det er meget vigtigt, at alle medarbejdere i alle funktioner og på alle niveauer kender retningslinjerne og ved, hvordan de skal håndtere hverdagens dilemmaer. Og det er netop for at sikre, at alle ved, hvad etisk god opførsel er, at vi som noget helt enestående inddrager alle medarbejdere i diskussioner og workshops om vores adfærdskodeks, forklarer Kim Nøhr Skibsted, Group Vice President, Communications, Public Affairs & Engagement.

Fælles principper

Formålet med adfærdskodeksen er at vejlede alle Grundfos-medarbejderne i, hvordan de opfører sig etisk ansvarligt. Den omfatter alle aspekter af FN’s Global Compact-initiativ og handler blandt andet om bestikkelse, interessekonflikter, menneskerettigheder, miljø, sundhed og sikkerhed.

- Som en global virksomhed opererer vi i mange forskellige lande og på tværs af lokale kulturer, traditioner, love og regler. Det skaber behov for et sæt fælles principper, som kan vejlede alle medarbejdere i, hvordan vi lever op til koncernens værdier og høje etiske standard. De principper er beskrevet i vores Code of Conduct, forklarer Lars Aagaard, formand for Grundfos’ etiske komité.

Hvis en medarbejder er i tvivl om, hvordan en given situation skal håndteres, er der yderligere hjælp at hente hos den nærmeste leder eller i den juridiske afdeling. Er det en mistanke om brud på adfærdskodekens, der plager, har medarbejderen mulighed for at henvende sig til koncernens etiske komité eller gøre brug af whistleblower-systemet, der garanterer anonymitet.