Medarbejdere overtager Infarm

14. december 2011

Set fra venstre Henrik M. Østergaard, ny direktør for Infarm, i midten Mads F. Prebensen afgående bestyrelsesformand og direktør i Grundfos, til højre  Allan Skovgaard afgående direktør i Infarm. Allan Skovgaard skifter per 31/12 til Grundfos.

En kreds af medarbejdere har netop underskrevet købsaftale med Grundfos omkring overtagelse af virksomheden.

Køberne er fem nuværende medarbejdere, der per 1. januar 2012 overtager alle aktiviteter i virksomheden og ifølge afgående bestyrelsesformand Mads F. Prebensen er dét det bedste udgangspunkt for en succesrig fortsættelse af driften.

- Vi har været i forhandling med flere potentielle købere, men netop denne løsning sikrer, at der er kontinuitet i virksomhedens langsigtede mål. Mål der ikke længere er en del af Grundfos’ overordnede strategiske målsætning og det er også baggrunden for salget, fortæller Mads Prebensen.

I spidsen for den nye ejerkreds står teknisk chef Henrik M. Østergaard, der vurderer, at behovet for bekæmpelse af landbrugets forurening af miljø og klima er uændret.

- Vi mener, at virksomheden fortsat har stort potentiale, og, at der med øget opmærksomhed på landbrugets miljøgener i fremtiden vil komme et voksende marked for Infarms kerneprodukter, lyder det fra Henrik Østergaard.