Miljøindsats betaler sig

08. september 2000

 Miljøindsats betaler sig

Der er gode penge i en konsekvent miljøindsats. Det er den erfaring, som Grundfos har gjort, og som dokumenteres i Miljøredegørelsen for 1999.

Her et par eksempler på væsentlige besparelser opnået i forhold til 1996, da Grundfos begyndte miljørapporteringen:

  • Elforbruget er reduceret med 11 pct. - besparelse i 1999: 4,5 mio. kr.
  • Varmeforbruget er nedsat med 35 pct. - besparelse i 1999: 3,6 mio. kr.
  • Vandforbruget er faldet med 37 pct. - besparelse i 1999: 2 mio. kr
  • Indholdet af olie og fedt i spildevand, der ledes ud, er reduceret med 43 pct.
  • Indholdet af tungmetaller i spildevand er blevet 51 pct. mindre fra 1998 til 1999 - besparelse 150.000 kr.
  • Kemikalieaffald er reduceret med 44 pct. eller 252 tons - besparelse i 1999: 340.000 kr.
  • Ulykkesbetinget fravær er faldet 3,6 timer pr. 1000 arbejdstimer til 2,4 timer - besparelse i 1999: 773.900 kr.

De opnåede besparelser er på over 11 mio. kr.

Grundfos har på en række områder sat nye mål for yderligere reduktioner, ligesom der i virksomhedens produktudvikling indgår livscyklusvurderinger og vurdering af miljøbelastningen omkring
materialeforbrug, energiforbrug i brugsfasen samt miljørigtig bortskaffelse af pumperne efter endt brug.

Den største miljøbelastning generelt er energiforbruget til pumpens drift. Derfor har Grundfos sat som mål, at mindst 80 pct. af de nye produkter, der udvikles i perioden frem til år 2003, skal som minimum have et elforbrug, der er 5 pct. mindre end i den tidligere model.

Alle nye produkter, der udvikles i perioden frem til 2003, skal som minimum have et materiale-
forbrug, der er 3 pct. mindre end i den tidligere model.

Inden år 2003 skal der udarbejdes bortskaffelsesvejledning for samtlige produkttyper i Grundfos.