Miljørigtig adfærd betaler sig

21. juni 2002

Miljørigtig adfærd betaler sig

Grundfos er en virksomhed med en klar vision og stærke grundlæggende værdier. Begge dele understreger, at Grundfos vil vise ansvarlighed over for det omgivende miljø og arbejde for en bæredygtig udvikling i bred forstand - såvel miljømæssigt som socialt og økonomisk.

Et af midlerne til at efterleve visionen og værdigrundlaget er certificeret miljøledelse efter ISO 14001. Og den tredje rapportering om miljø i Grundfos-koncernen dokumenterer, at en målrettet indsats giver bemærkelsesværdige resultater til gavn for såvel det globale som det lokale miljø - og endda også for økonomien.

Den største besparelse overhovedet stammer fra produkternes energiforbrug i deres levetid ude hos brugeren. Derfor er det af afgørende betydning, at Grundfos allerede i udviklingsfasen formår at tænke miljøhensyn ind i produkterne, og det lykkes godt. Grundfos har opnået markante miljøforbedringer på nyudviklede produkter - energibesparelser på op til 57 procent og materialebesparelser på op til 17 procent i forhold til de produkter, der afløses af de nye.

Set i et globalt perspektiv har denne indsats meget stor effekt. Det anslås, at Grundfos-pumper alene i 2001 tilsammen resulterede i en elbesparelse, der svarer til 283.000 husstandes årlige elforbrug. Det er over dobbelt så mange husstande, som der er i Århus Kommune.

Selv om produkternes energiforbrug er den største eksterne miljøbelastning, er den måde, der produceres på, afgørende for de nære omgivelser og for det interne miljø - herunder også arbejdsmiljøet. Derfor optimeres produktionsprocesserne løbende - Grundfos satser målrettet på renere teknologi, ressourcebesparelser og genanvendelse. Det indekserede elforbrug i produktionen er således reduceret med 10 procent i forhold til året før, mens vandforbruget er sænket med 2 procent.

Også på andre områder har pumpekoncernen opnået bemærkelsesværdige resultater. En særlig indsats i alle produktionsselskaber for at forhindre arbejdsulykker har f.eks. resulteret i, at ulykkesfrekvensen i 2001 blev reduceret med hele 18,5 procent.

Koncernchef Niels Due Jensen glæder sig over årets miljø-resultater:

"Kunderne efterspørger i stigende grad dokumentation for miljørigtig adfærd og vurderer i stadig større omfang virksomhederne ud fra troværdighed og ansvarlighed i den måde, der kommunikeres på. Rapporten her og det store engagement, der er på miljøområdet overalt i Grundfos-koncernen, får mig til at se fremtiden i møde med stor fortrøstning", siger Niels Due Jensen.

Selv om det er de grundlæggende holdninger og værdier, der driver Grundfos’ indsats for at opnå forbedringer på miljøområdet, så viser realiteterne, at miljøindsatsen kan betale sig. Uden den ville Grundfos’ udgifter til el, vand og varme i 2001 f.eks. have været 3,1 millioner kroner højere i 2001.