Minister kalder vand det nye vind

26. februar 2015

Minister kalder vand det nye vind

Miljøministeren samlede onsdag alle gode kræfter fra den danske vandsektor hos Dansk Industri for at formulere en fælles vision, der skal styrke samarbejdet for at fremme væksten og eksporten. Grundfos er positiv overfor tiltaget, men ønsker ordene i visionen fulgt op med handling.

Det overordnede budskab fra miljøminister Kirsten Brosbøl var, at vand er det nye vind, og at Danmark skal skabe et eksporteventyr i stil med det, der er set i vindmølleindustrien. Men da eksporten er stagneret, er man nødt til sammen at skabe nogle mål for, hvordan vi får afsat flere varer til udlandet. Eftersom vi allerede har teknologien og løsningerne, vil en af de afgørende faktorer være evnen til at levere samlede løsninger i offentlige og private samarbejder.

Blandt oplægsholderne ved topmødet var Group Vice President Kenth Hvid Nielsen, Global Market Segment Water Utility. Han forholdt sig meget positivt til miljøministerens tiltag.

- Grundfos er parat til at samarbejde med de øvrige partnere på områder, hvor vi har noget særligt at bidrage med – for eksempel, hvad angår energieffektivitet inden for vandforsyning og spildevand samt decentral spildevandsbehandling, sagde han.

Ord skal følges af handling
I sit oplæg lagde han vægt på, at en fælles dansk vandvision, som skal skabe vækst og beskæftigelse i Danmark, skal afspejle de største globale vand-udfordringer, da der er et helt konkret behov for løsninger til at imødegå dem. Samtidig understregede han betydningen af ikke at lade sig nøje med at opstille en fælles vision, men at følge ordene op med handling.

- Vi må se dette topmøde som et første og vigtigt skridt, men det er kun første skridt. Rejsen er lang, og skal vi lykkes, må vi sørge for planlægning, eksekvering og opfølgning på helt konkrete handlinger til at understøtte visionen. Vi må kort sagt sikre, at vi bliver operative, sagde Kenth Hvid Nielsen.

De øvrige deltagere på vandtopmødet var blandt andre markedsførende industrivirksomheder samt en række internationalt orienterede små og mellemstore virksomheder, vandforsyningsselskaber, rådgivende ingeniører og forskere.