Når to faktisk ER mange

23. april 2010

Når to faktisk ER mange

Grundfos har netop fået uddannet sine to første værktøjsteknikere. Med et samlet antal på kun 13 i Danmark betyder det at Grundfos med et slag er blandt de førende på området.

Grundfos har ved mange lejligheder markeret sig som en af de mere fremsynede virksomheder i landet. Både hvad angår teknologi og produktionsmetoder. Med færdiguddannelsen af to værktøjsteknikere bringer virksomheden sig også op blandt de forreste på dette område.

”For os har det været interessant at se på hvordan vi kan højne de kompetencer vi har i forvejen. Men der har også været et ønske om at være med til at udvikle et fag yderligere og give det en ekstra dimension,” siger Finn Brøndum, der er afdelingsleder i Grundfos’ erhversuddannelsesafdeling.

Og det er da også netop det man har opnået med uddannelsen af de nye værktøjsteknikere. Man har udviklet de kompetencer de to færdiguddannede værktøjsmagere havde i forvejen, og bygget en ekstra dimension på, bl.a. ved at fokusere på design- og planlægningsdelen af et konstruktionsprojekt.

Grundfos et godt sted at udvikle sig
Begge Grundfos’ to nye værktøjsteknikere er i første omgang uddannede værktøjsmagere fra Grundfos, så alene af den grund var det naturligt at blive her under uddannelsen til værktøjstekniker. Men at blive hvor man var, har ikke været ensbetydende med at lade sig nøje:

”På Grundfos har der været rigtig gode muligheder for udvikling. Der har været mange opgaver at gå til, der har været adgang til det udstyr der har skullet bruges, og der har været mange kompetente folk omkring os, som vi har kunnet sparre med,” siger Flemming Ib Pedersen, der er den ene af de to nye værktøjsteknikere.

Og det er da heller ikke planen at de første udlærte værktøjsteknikere skal blive de sidste. Grundfos’ erhversuddannelsesafdeling planlægger at uddanne to nye med det næste hold værktøjsteknikere der starter på tekniskskole til august.

Fakta:
- Uddannelsen er en næsten ny uddannelse. Indtil videre er kun to årgange færdige.
- Uddannelsen udbydes, som det ser ud nu, kun på Skive Tekniske Skole.
- Man skal i forvejen være uddannet værktøjsmager for at tage overbygningen, der tager et år. Dermed tager det alt i alt fem år at blive uddannet værktøjstekniker.