45 nationer til møde i cyberspace

08. november 2007

Ny teknik fremmer forståelse på tværs af globale organisationer – uden spildtid og store rejseomkostninger

De seneste trends indenfor global kommunikation kommer øverst på dagsordenen. Det sker når Grundfos 8. og 9. november afholder en virtuel konference for næsten 300 af koncernens ansatte under navnet Grundfos Virtuel Brand Convention. Hele seancen foregår i cyberspace, altså via internettet, dermed undgår de mange medarbejdere fra alle dele af verden at belaste miljø eller rejsebudget.

Innovativ udvikling og erfaringsudveksling
Det er blandt andet den seneste IT-teknologi, der nu giver endnu bedre muligheder for at udveksle erfaring og viden på tværs af grænser, selvom deltagerne fysisk vil befinde sig langt fra hinanden.

Valget af den alternative konferenceform demonstrerer, at Grundfos i høj grad lægger vægt på at være innovativ, når det gælder om at fremme udvikling og dele viden i en stor, international organisation. Og direktøren for Corporate Branding i Grundfos, Kim Klastrup, peger også på den store fordel, at den virtuelle konference når meget længere ud i organisationen end en traditionel konference.

Flere kan være med
”Det virtuelle format eliminerer simpelt hen en masse logistikmæssige forhindringer. Det sparer ikke bare tid og penge på rejser; det betyder også, at konferencen kan have langt flere deltagere. Samtidig kan langt flere også komme til orde – og i og med at tilkendegivelserne gemmes og opsamles, opnås også en langt mere effektiv og vedvarende vidensdeling”, forklarer Kim Klastrup.

Værdier omsat i handling
Temaet for årets virtuelle konference er at øge kendskabet til Grundfos og koncernens mange kompetencer.
”Grundfos har stærke kerneværdier med ansvarlighed, fremsynethed og innovation som de væsentlige. Vi er meget kendt i Danmark, og det er målet at udbrede det kendskab i resten af verden. Vi afsøger hele tiden horisonten for nye idéer og trends. Derfor vil vi gerne i dialog med alle vores kolleger indenfor salg, service og marketing for at udveksle de seneste tanker om branding. Vi har meget gode erfaringer med at dele de gode idéer på tværs af fagskel og landegrænser. Det er netop en af Grundfos’ styrker at trække på global viden og dialog blandt vores mange selskaber fordelt på stort set hele kloden ”, uddyber Kim Klastrup.

Kort om Grundfos Virtual Brand Convention 2007
Temaet for konferencen, der løber over to halve dage, er ”Boosting our Brand”. Der stilles skarpt på, hvordan man som global virksomhed kan nå sit publikum på nye måder, på mulighederne for at søge nye veje og navigere i et mediebillede i stadig forandring. Konferencen veksler mellem videopræsentationer, online gruppearbejde og online feedback. Budskaberne understøttes af eksempler fra det virkelige liv – både fra Grundfos og andre store virksomheder, der arbejder globalt.

Deltagerne i konferencen er selskabsdirektører, salgsansvarlige, marketing-medarbejdere, servicemedarbejdere og medarbejdere fra koncernledelsens stabsfunktioner. Med konferencen får disse nøglepersoner i branding-arbejdet ny inspiration til den fortsatte udvikling af Grundfos som brand.