Niels Due Jensen går på pension som koncernchef d. 1.1.2003

26. juni 2002

Niels Due Jensen går på pension som koncernchef d. 1.1.2003

Da Grundfos’ koncernchef Niels Due Jensen i foråret 2003 fylder 60 år, og som følge heraf går i planlagt pension som koncernchef, har bestyrelsen for Grundfos Management A/S besluttet at udnævne koncerndirektør Jens Jørgen Madsen (52 år) til ny koncernchef og administrerende direktør i Grundfos Management A/S pr. 1. januar 2003.

”Jens Jørgen Madsen bliver min efterfølger som koncernchef på grund af de lederegenskaber, som han har vist gennem mere end 25 års virke for Grundfos.
Han formår at lytte til både kunder og medarbejdere, han tænker strategisk og handler derefter, og han repræsenterer frem for alt de værdier og den kultur, der har gjort Grundfos førende i verden inden for sit felt,” siger Niels Due Jensen.

Jens Jørgen Madsen får ansvaret for en koncern, der tæller 11.000 ansatte fordelt på 58 selskaber i 43 lande, og som i 2001 rundede en omsætning på i alt 10,2 mia. kr.

Han er cand. merc. fra Handelshøjskolen i Århus og kom i 1975 til Grundfos i en stilling som systemkonsulent og siden som systemchef. I 1985 blev Jens Jørgen Madsen udnævnt til økonomidirektør, og fra 1991 har han været medlem af koncerndirektionen med ansvar for Koncernøkonomi, Koncern-IT, Corporate Planning og Koncern-marketing. I 1996 blev hans ansvarsområde udvidet med Koncern-Finans ved overtagelse af posten som formand for bestyrelsen i koncernens interne bank - Grundfos Finance A/S. Jens Jørgen Madsen er gift med Ellen Marie Madsen og har to voksne sønner.

Jens Jørgen Madsen har desuden siden 1985 beklædt poster som bestyrelses-
formand for en lang række af koncernens salgsselskaber. Og for at sikre optimalt udbytte af koncernens tilkøbte virksomheder har han været aktivt involveret – både i perioderne op til købene og ikke mindst efterfølgende. I dag er Jens Jørgen Madsen tillige bestyrelsesformand i koncernens største salgsselskab (i Tyskland) samt den vigtige østeuropæiske salgsregion og de to tilkøbte italienske virksom-
heder, DAB Pumps og Leader Pump Group.

Niels Due Jensen ventes i forbindelse med generalforsamlingen i Grundfos Management A/S i april 2003 at afløse direktør Lars Kolind som bestyrelses-
formand, og Niels Due Jensen vil fremover overtage funktionen som koncern-bestyrelsesformand. Lars Kolind ventes at fortsætte som medlem af bestyrelsen for Grundfos Management A/S.

Niels Due Jensen vil sammen med hustruen Minna fortsat fremover være aktiv i en ambassadør-rolle i forhold til Grundfos-selskaberne rundt omkring i verden, hvor Due Jensens vil have fokus på at møde medarbejdere og herved medvirke til at styrke koncernens traditionsrige virksomhedskultur og unikke værdisæt.

Endelig indtager Niels Due Jensen fra årsskiftet en post som formand for koncernens teknologi- og forskningskomite, hvor han vil være med til at sikre, at Grundfos fastholder sit historiske, teknologiske og produktmæssige førerskab i pumpebranchen.