Ny grøn fond giver finansiering til innovative partnerskaber

22. august 2018

Vietnam

Sammen med vores lokale samarbejdspartnere i Vietnam har vi modtaget opstartsfinansiering til at reducere landets enorme vandspild. Finansieringen kommer fra den nye P4G-partnerskabsfond.

P4G (Partnering for Green Growth and Global Goals) er et dansk initiativ, som statsminister Lars Løkke lancerede på FN’s Generalforsamling i 2017 for at fremme Klimaaftalen fra Paris og FN’s verdensmål.

- Vi er nødt til at tænke i nye baner for at tøjre klimaforandringerne og skabe bæredygtig udvikling, der både gavner mennesker, virksomheder og planeten. Derfor tog den danske regering sidste år initiativ til P4G, som er en ny global koalition af lande og organisationer, der udvikler og støtter offentlig-private partnerskaber inden for vand, energi, byer, fødevarer og cirkulær økonomi, siger Ulla Tørnæs, minister for udviklingssamarbejde.

Ifølge udviklingsministeren er det et krav for at få støtte fra den nye P4G-fond, at partnerskaberne udvikler markedsdrevne løsninger.

- Vores støtte er en form for global opstartsfinansiering, der kan hjælpe med at udvikle og udbrede partnerskaber, der gør løsningerne profitable. Og dermed bæredygtige, siger Ulla Tørnæs.

I Vietnam skal opstartsfinansieringen til partnerskabet mellem Grundfos og det lokale vietnamesiske vandselskab bidrage til at gøre ny vandteknologi – og dermed vand- og energibesparelser - kommercielt interessant til gavn for både forbrugere, miljø og kommercielle aktører. Og hvis det lykkes, så kan vejen være banet for millioninvesteringer fra blandt andet Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) - og andre internationale investorer.

- Verden har brug for vand. Især de allerfattigste har brug for adgang til rent vand. Samtidig er der massivt brug for, at vi får etableret nye, holdbare og innovative forretningsmodeller, der kan være med til at sikre leverancen af vand i de mest sårbare områder. I mange tilfælde har vi allerede teknologierne, udfordringen er at gøre dem tilgængelig for alle, siger Kim Nøhr Skibsted, Group Vice President, Communication, Public Affairs & Engagement.

P4G har udvalgt i alt 24 globale partnerskaber mellem offentlige og private aktører, der som de første bliver tilbudt finansiering og facilitering fra den nye P4G partnerskabsfond med i alt 25 millioner kroner.

Ud over midler til at støtte projektet i Vietnam modtager Grundfos også støtte til et projekt, hvor vi i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp arbejder for at sikre en bæredygtig vandforsyning til et flygtningesamfund i Uganda.