Nyt medlem af direktionen i Grundfos A/S

10. juli 2001

Nyt medlem af direktionen i Grundfos A/S

Fabrikschef, underdirektør Lars Aagaard (37 år), udnævnes pr. 1. august til direktør og indgår fra samme dato i direktionen for GRUNDFOS A/S.

Lars Aagaard vil i direktionen få ansvar for den tværgående procesoptimering, idet det er muligt at opnå væsentlige forbedringer og besparelser, når man kigger på tværs i virksomheden og optimerer de processer, der skaber merværdi for kunderne.

Lars Aagaard kom i 1980 til rederiet A. P. Møller som maskinmesteraspirant, og sluttede i 1986 med den udvidede maskinmester eksamen. Herefter blev han afdelingschef i en mindre virksomhed, inden han i 1992 blev ansat på Grundfos med ansvar for opbygning af kvalitetsafdelingen ved fabrikken i Aalestrup. I 1997 blev Lars Aagaard udnævnt til produktionsteknisk chef. 1997-99 gennemførte Lars Aagaard en teknologisk MBA-uddannelse og blev i 1999 udnævnt til fabrikschef. Ved årsskiftet i år blev Lars Aagaard tillige udnævnt til underdirektør.

Direktionen for Grundfos A/S (koncernens største produktionsselskab) består herefter af: Poul Vesterbæk, adm. direktør, Steen Ejlersen, produktionsdirektør, Torben Ømark, økonomidirektør og Lars Aagaard, procesdirektør.