Nyt partnerskab indgået

28. juni 2012

Klimaændringer byder på udfordringer, der kræver innovative løsninger.

Grundfos og Aarhus Kommune har indgået en partnerskabs-aftale om at mindske de negative konsekvenser af klimaændringerne

Et nyetableret partnerskab mellem Grundfos og Aarhus Kommune skal bidrage til, at parterne sammen sikrer innovative løsninger på de udfordringer, klimaændringerne stiller, samtidig med at løsningerne kan styrke pumpevirksomhedens cleantech-vækst.

Water Utility Director Karin Abel glæder sig over, at Grundfos kan hjælpe Aarhus Kommune med at finde løsninger på klima-udfordringerne.

- Vi er nok mest kendt for vores produkters lave energiforbrug, der kan hjælpe kommunen med at forfølge sine CO2-mål. Men vi kan også bidrage med en række kompetencer, teknologier og koncepter, der blandt meget andet kan sikre, at store vandmængder under ekstreme vejrforhold bliver ledt væk fra blandt andet ejendomme, veje og tunneler og ført hen til oplagringsbassiner, grønne arealer eller nedsivningsanlæg, forklarer hun.

Håber på eksport
Karin Abel håber, at partnerskabet kan styrke udviklingen af klimaintelligente løsninger, der ikke kun kan komme Aarhus Kommune og Grundfos til gode, men som også kan eksporteres til andre lande, der står over for lignende udfordringer.

- Klimaudfordringerne er jo globale, og jo mere vi i Danmark kan bringe bæredygtighed og klimatilpasning ind i vores løsninger, jo bedre står vi rustet i forhold til at kunne eksportere vores produkter til udlandet, siger hun og fortsætter:

- Som virksomhed er vi interesseret i at være med i processer og partnerskaber, der flytter noget. Både rent forretningsmæssigt, men også samfundsmæssigt. Samtidig håber vi, at vi kan blive klogere gennem samarbejdet med relevante klima-partnere, og at vi kan få mulighed for at afprøve og udvikle vores gode ideer sammen med partnerne, siger Karin Abel.

Nødvendig alliance
Bünyamin Simsek, der er rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, mener, det er nødvendigt for kommunen at alliere sig med Grundfos og andre virksomheder og vidensinstitutioner, der – ligesom kommunen – har en interesse i at udvikle cleantech-løsninger.

- Vi er i den situation, at vi som kommune ikke alene kan eller skal løfte opgaven. Sammen med Grundfos og vores andre klimapartnere er der stor sandsynlighed for, at clean-tech væksten kan sikre, at Aarhus Kommune når sine mål om klimatilpasning, bedre forsyningssikkerhed og CO2-neutralitet, siger rådmanden.