Nyt samarbejde om vand

17. august 2018

Singapore

Med en ny samarbejdsaftale med Singapores nationale vandagentur, PUB, vil vi udforske, udvikle og implementere nye, innovative og bæredygtige teknologier til vandforsyning og vandbehandling.

Over de kommende tre år vil vi sammen med PUB i Singapore arbejde for at bringe nyskabende vandteknologier til live. Det sker, efter vores selskab i bystaten, der regnes for et af verdens førende vandcentre, har underskrevet en ny samarbejdsaftale med vandagenturet. Her bliver der sigtet efter sammen at udvikle nye løsninger inden for vandbehandling, overvågning af vandkvalitet, udvikling af nye, digitale løsninger, samt endnu bedre udnyttelse af effektive pumpeteknologier.

- Behovet for vand i Singapore stiger og forventes at være fordoblet, når vi kommer til 2060. For at imødekomme det bedst muligt, er det afgørende for Singapore at fortsætte investeringerne i forskning og udvikling, så vi sikrer bæredygtig vandforsyning for de kommende generationer. Derfor er vi også meget begejstrede for at fortsætte og udvide vores samarbejde med Grundfos, siger Harry Seah, PUB’s Assistant Chief Executive for Future Systems and Technology.

Bygger på solidt fundament
Samarbejdet mellem PUB og Grundfos fortsætter som et parløb, der blev igangsat tilbage i 2014 og drejer sig både om at udvikle nye vandteknologier, men også om at udnytte de muligheder, der allerede er, optimalt. Herunder ved at implementere vand- og energieffektive pumpeløsninger i Singapores vandinfrastruktur. Det giver gode betingelser for udviklingsarbejdet, men også for det kommercielle:

- Partnerskabet her understøtter ikke bare Singapores arbejde for at sikre en bæredygtig vandforsyning, det vil også kunne inspirere andre lande og byer i deres arbejde for at gøre det samme. Det harmonerer godt med vores ambition om at være en global rollemodel inden for såvel vand som klima, fortæller Kim Jensen, Regional Managing Director for APREG i Grundfos.

Allerede nu er projekter, der fokuserer på vandrensning ved hjælp af filterkager samt intelligent monitorering af bakterieniveauer i drikkevandet sat i gang i Singapore.

Aftalen blev underskrevet i juli af Harry Seah og Kim Jensen.