Omkostningstilpasning i Grundfos-koncernen

04. april 2002

Omkostningstilpasning i Grundfos-koncernen

Koncernledelsen i Grundfos må efter afslutningen af første kvartal konstatere, at den usikkerhed omkring markedsvæksten, som har præget månederne siden efteråret 2001, fortsat eksisterer.

De ventede væksttegn indenfor byggeri, anlægs- og industrisektoren i første kvartal af 2002 er udeblevet, og derfor er Grundfos nødt til at gennemføre en tilpasning i de af koncernens selskaber, hvor omkostningsudviklingen er ude af trit med væksten i salg og indtjening. Det gælder blandt andet de danske selskaber, Grundfos Management A/S, Grundfos A/S og Grundfos Danmark A/S.

Som led i den nødvendige omkostningstilpasning vil det beklageligvis også være nødvendigt at foretage personalereduktioner omfattende primært månedsløn-
nede medarbejdere i de nævnte selskaber. Antalsmæssigt vil det dog ikke være af samme omfang som i efteråret 2001, da Grundfos A/S reducerede med 275 ansatte i produktion og administration.

”Nu som dengang ville det være uansvarligt ikke at reagere på den afmatning, der kan konstateres i markedet – senest påvirket af den eksplosive situation i Mellemøsten. Grundfos-koncernen fastholder sine overordnede vækstmål og hovedstrategier, men gennemfører dem blot i et langsommere tempo. Hermed tager vi til efterretning, at der fortsat hersker betydelig usikkerhed om markeds-
udviklingen inden for vores branche,” siger koncernchef Niels Due Jensen.