Prestigefuld europæisk miljøpris til Grundfos

20. november 2007

EU’s pris for god miljøledelse, EMAS Award, går i år til Grundfos for fine resultater med virksomhedens minimering og håndtering af affald – det er første gang en virksomhed i Nordeuropa henter prisen.

På mindre end 10 år er det lykkedes Grundfos at nedbringe affaldsmængden med 1/3 i koncernens seks danske fabrikker. Alene i 2006 er der kommet mere end 100 forslag fra medarbejderne til, hvordan virksomhedens affaldshåndtering kan optimeres.

”Det er en stor anerkendelse af vores medarbejderes indsats og involvering samt et bevis på at vores processer og organisering omkring affaldshåndteringen virker. Ydermere er prisen en anerkendelse af vores mangeårige indsats og dokumenterede resultater til gavn for miljøet”, udtaler Grundfos’ koncernchef Carsten Bjerg.

Meget velkvalificeret
Hos den danske miljøstyrelse betegner man resultatet som meget flot. ”Det er bemærkelsesværdigt at en dansk virksomhed er tildelt prisen, det er således ikke sket før. Grundfos har ikke alene minimeret affaldsmængden markant. Virksomheden har tilmed opnået at hive genanvendelsen op på hele 84 %. Derfor er Grundfos en meget velkvalificeret prismodtager”, lyder det fra styrelsen.

Alternative veje og nye initiativer
”Grundfos prioriterer indsats på miljøsiden overfor kunder, myndigheder og leverandører, vi tager ansvarlighed særdeles alvorligt i hele vores værdikæde. Vi arbejder således hele tiden på at udbygge og forbedre vores indsats. Lige nu ser vi blandt andet på at udnytte potentialet i anvendelse af overskudsenergi. Vi undersøger alternative metoder til fx at frembringe køleenergi til vores produktion og samtidig bortskaffe overskudsvarme på en grøn måde. Grundfos bidrager også aktivt til at løse de globale miljøproblemer med nye indsatsområder, eksempelvis fokus på alternativ bortskaffelse af slam til varmeproduktion i forbindelse med eksempelvis cementproduktion”, forklarer Jørgen Hejlesen, der er ansvarlig for miljøindsatsen hos Grundfos.

Grundfos vandt prisen i kategorien blandt store virksomheder. Der var i alt nomineret 11 store virksomheder fra medlemslande i den Europæiske Union.

Med EMAS prisen anerkender EU Kommissionen virksomheder, der ikke alene er på forkant med miljøet, men som også har gjort en stor og særlig indsats på årets temaområde: Affaldsminimering og –håndtering. Prisen blev overrakt ved en ceremoni i Lissabon i Portugal.

FAKTA om EMAS:

EMAS er EU’s miljøledelsesordning. Miljøledelse efter EMAS indebærer, at virksomheden:
Gennemfører en indledende miljøgennemgang

Løbende forbedrer miljøindsatsen ud over hvad loven kræver

Fastsætter en miljøpolitik og målsætninger for miljøarbejdet

Aktivt inddrager medarbejderne i miljøarbejdet

Offentliggør en årlig miljøredegørelse

Lader både miljøledelsessystemet og miljøredegørelsen bekræfte af en uvildig verifikator


Der er i øjeblikket 104 EMAS registrerede virksomheder i Danmark.