REDEGØRELSE: Grundfos og FN’s Oil for Food Programme

29. september 2005

Grundfos har endnu ikke modtaget nogen tilkendegivelse eller sigtelse fra bagmandspolitiet, efter at Grundfos mandag den 22. august opfordrede bagmandspolitiet til at undersøge koncernens ordrer til Irak under FN’s Oil for Food Programme 1996-2003.

Men efter en meget grundig intern undersøgelse suppleret med ekstern juridisk vurdering af alle aspekter af sagen, kan vi nu konkludere, at der ikke længere er noget der tyder på, at Grundfos skulle have gjort sig skyldig i bestikkelse, korruption eller returkommission i juridisk forstand.

Der er således intet i sagen, der tyder på, at der er udbetalt penge til enkeltpersoner eller embedsmænd i Irak.

Der er derimod tale om, at Grundfos har accepteret en overfakturering på ordrer til Irak og efterfølgende tilbagebetaling af 10% til irakiske myndigheder.

Grundfos afventer stadig om bagmandspolitiet finder anledning til en sigtelse for ovennævnte forhold.

Redegørelse for det faktiske sagsforløb:

På baggrund af officielle opfordringer fra blandt andre den danske regering og organisationen Dansk Industri valgte Grundfos at deltage i FN’s humanitære Oil for Food Programme for Irak (1996-2003).

Oil for Food-programmet indebar, at aftaler om leverancer til den irakiske regering kunne indgås direkte mellem den irakiske regering og udenlandske leverandører – i Grundfos’ tilfælde igennem det daværende repræsentationskontor i Baghdad –
for derefter at blive godkendt af FN’s sanktionskomité i New York.

Den irakiske regering repræsenteret ved den ansvarlige minister pålagde – efter at Grundfos var valgt som leverandør af pumper til vandforsyning, og efter at kontrakten var færdigforhandlet – leverancen en overfakturering på 10 % af ordresummen som et ”aftersales service fee”. Det viste sig efterfølgende, at selve aftalen om overfakturering blev indgået på et særskilt såkaldt side-letter eller bilag, som ikke har fulgt den formelle papirgang gennem Grundfos i Danmark og FN’s sanktionskomité.

Koncernledelsen iværksatte på eget initiativ i slutningen af maj 2004 en intern undersøgelse af leverancer til Irak. Resultatet af den interne revision var en konstatering af uregelmæssigheder.

Koncernledelsen henvendte sig til det danske Udenrigsministerium for at søge vejledning om, hvordan sagen korrekt skulle håndteres.

Udenrigsministeriet anbefalede, at Grundfos underrettede FN’s uafhængige undersøgelseskommission i New York direkte.

Grundfos benyttede i juni 2004 sagen til at indskærpe koncernens
Code of Conduct for alle administrerende direktører i koncernen.

På Grundfos’ eget initiativ kom undersøgelseskommissionens chefefterforsker, Reid Morden, sammen med to medarbejdere på besøg i koncernhovedkvarteret i Bjerringbro i september 2004. Her blev alle relevante papirer og transaktioner gennemgået af undersøgelseskommissionens repræsentanter.

Sagen kom til offentlighedens kendskab via en liste over virksomheder, der havde handlet under Oil for Food, som FN’s undersøgelseskommission tidligere i år valgte at offentliggøre på kommissionens hjemmeside.

Da Grundfos i august i år modtog et standardbrev fra undersøgelseskommissionen og blev bekendt med, at Grundfos var nævnt på en offentligt tilgængelig liste, valgte Grundfos torsdag den 18. august at udsende en kortfattet pressemeddelelse om sagens fakta til danske medier. I denne pressemeddelelse stod der blandt andet, at to medarbejdere havde medvirket til bestikkelse. I en mere grundig undersøgelse af sagen, har vi efterfølgende konstateret, at dette udsagn ikke er rigtigt, idet der ikke længere er noget, der tyder på bestikkelse, korruption eller returkommission men derimod overfakturering som beskrevet ovenfor. Ved afskedigelsen af de to medarbejdere i 2004 tog Grundfos heller ikke udgangspunkt i dansk lov og jura, men i vore egne etiske værdier.

Den 22. august opfordrede Grundfos bagmandspolitiet til at undersøge, om der kunne være strafferetslige elementer i sagen.

Udtalelse fra koncernbestyrelsesformand, Niels Due Jensen:

Grundfos accepterer ikke de anvendte forretningsmetoder, og jeg har derfor sammen med koncerndirektionen taget skridt til igen at indskærpe alle relevante medarbejdere i Grundfos-selskaberne om forretningsmæssig etik og jura ved indgåelse af kontrakter.

Grundfos har endvidere taget skridt til at stoppe handelssamkvem med Irak fra alle selskaber i koncernen. Handel med Irak vil ikke blive genoptaget, før der er etableret en politisk situation, der sikrer ordnede forhold for samhandel med landet.


Niels Due Jensen
koncernbestyrelsesformand
Bjerringbro den 19. september 2005