Rent vand til Aarhus Ø

03. februar 2014

Rent vand til Aarhus Ø

I 2014 anlægger Aarhus Kommune et spejlbassin på Pier 2 på Aarhus Ø. Det skal være del af et levende læringsmiljø og her spiller Grundfos-teknologi en vigtig rolle.

I dag indgår Grundfos, Ingeniørhøjskolen, Maskinmesterskolen og Aarhus Kommune en aftale om levering, drift og læringsmiljø for de pumpesystemer, som skal sikre rent vand i spejlbassinet, når det i slutningen af 2014 står færdigt.

På det tidspunkt vil det blive en af den nye bydels rekreative oaser, hvor det om sommeren kan være centrum for leg og afslapning, mens det om vinteren kan anvendes som skøjtebane.

Spejlbassinet kan dog mere end at være en rekreativ oase. Blandt andet er det tekniske system, som skal rense vandet i bassinerne, specielt. Det er opbygget som to systemer. Et primært system varetager den daglige drift af bassinerne, mens et sekundært system skal anvendes til undervisningsbrug og forsøgsopstillinger for Ingeniørhøjskolen og Maskinmesterskolen, som fremover skal have hjemme på Aarhus Ø. Pumpesystemerne bliver leveret af Grundfos.

Aftalen er et godt eksempel på den synergi et tværgående samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommune kan skabe. Samarbejdet løfter planen om etablering af et rekreativt område til på samme tid at blive til et nyt og innovativt læringsmiljø, hvor uddannelsesinstitutionernes studerende kan afprøve og teste forsøgsopstillinger.