Stærkt Grundfos klar til yderligere vækst

13. september 2010

Pumpekoncernen Grundfos har fortsat et solidt greb om sin forretning og er kommet styrket ud af finanskrisen. Første halvår viser stigende omsætning og indtjening, og at koncernen er gældfri.

Grundfos-koncernens halvårsresultat for 2010 viser, at virksomheden nu er tilbage på samme omsætning som i rekordåret 2008. Omsætningen er på DKK 9,2 mia. og indtjeningen på DKK 779 mio.

Koncernchef Carsten Bjerg betragter halvårets resultat som særdeles fornuftigt:

”Vi blev som mange andre ramt af finanskrisen i 2009, og vi tabte omsætning. Det lykkedes os at sikre os et overskud alligevel. Hjulene snurrer lige så stille igen rundt om i verden, men vi er opmærksomme på, at der kan være tale om en midlertidig optur. Derfor garderer vi os, så vi er stærke til at modstå en ny nedgang i verdensøkonomien, hvis den skulle komme. Samtidig giver det os muskler til at skabe endnu mere forretning. Derfor sætter vi fart på vores produktudvikling, så vi kan introducere nye innovative løsninger i løbet af kort tid ”.

Omsætningen på DKK 9,2 mia. er en forøgelse på 12 pct. i forhold til første halvår af 2009. I den samme periode sidste år faldt omsætningen med hele 11 pct. Der har været omsætningsfremgang i alle salgsregioner. De mest markante fremgange ses i Indien, Rusland og Kina. I Kina opleves lige nu en vækst på hele 40 pct. Halvårets resultat før skat er på DKK 779 mio. Det svarer til 8,5 pct. af omsætningen (2009: DKK 87 mio., 1,1 pct. af omsætningen).

Den stramme omkostningsstyring, der blev iværksat i 2009, er fastholdt i 2010. Koncernens planer for 2010 indeholder samtidig nye strategiske tiltag, som skal sikre koncernens langsigtede konkurrenceevne. Valutakursudvikling og råvarepriser har haft positiv indvirkning.

Væksten og omkostningsstyringen i første halvår betyder, at Grundfos nu reelt er gældfri, da virksomheden nemt kunne betale alle lån ud og stadig have penge til overs til investeringer i fremtiden.
”Det er vi glade for, da det betyder, at vi er herrer i eget hus og nu er i en situation, hvor vi ikke skal søge finansiering til nye aktiviteter eksternt. Den selvstændighed og uafhængighed har vi det godt med. Vores ambition om at blive styrket af krisen er mere end indfriet. Vi kan samtidig konstatere, at vi erobrer markedsandele, og vi glæder os over, at vi dermed har bidraget til større bæredygtighed gennem installation af endnu flere energirigtige pumper”, forklarer Carsten Bjerg.

Koncernens rentebærende nettogæld var ved indgangen til 2010 på beskedne DKK 62 mio. efter en reduktion på DKK 2,1 mia. i løbet af 2009. Den positive effekt af koncernens cash-flow styring er forsat i 2010, idet positionen ved udgangen af 1. halvår er vendt til et nettoindestående på DKK 705 mio. , dvs. en forbedring på ca. DKK 800 mio. Den 30. juni 2009 udgjorde nettogælden DKK 1,8 mia. I de seneste 12 måneder er der således tale om en forbedring på DKK 2,5 mia.

Koncernens soliditet opgjort inklusive minoritetsinteresser udgør pr. 30. juni 2010 54,7 pct. mod 51,2 pct. efter 1. halvår 2009 og 54,6 pct. ved udgangen af 2009. Soliditetsgraden er i lighed med tidligere påvirket af, at der i overensstemmelse med koncernens politik opretholdes en beholdning af likvide midler og værdipapirer, der pr. 30. juni 2010 udgør ca. DKK 3,7 mia. Hvis denne beholdning var anvendt til nedbringelse af gæld, ville soliditetsgraden være 64,9 pct.

Efter udgangen af første halvår er det koncernledelsens vurdering, at salgsudviklingen og resultatet i andet halvår mindst vil blive på niveau med første halvår.

Grundfos har siden sin start tilbage i 1945 aldrig haft underskud. I dag har koncernen 16.149 medarbejdere på koncernplan, heraf 4.447 i de danske selskaber. Grundfos er fortsat verdens største pumpeproducent.