Store energibesparelser inden for rækkevidde

04. februar 2009

Rundt på landets lidt større vandværker står der en hel del gamle blokpumper, der er mellem 20 og 30 år gamle og er dermed fra en tid, hvor vandforbruget typisk var markant højere end forbruget i dag. Der er siden sket store teknologiske fremskridt inden for udviklingen af motorer og pumper.

På vandværkerne betragtes disse pumper som meget driftssikre og pålidelige, hvilket de også er. I mange tilfælde er pumperne dog de rene energislugere, da virkningsgraden på pumpe og motor er markant under det, der kan tilbydes i dag.

Mere effektivitet
Samtidig har de forudsætninger, som pumperne er dimensioneret ud fra, ændret sig meget siden installationen af pumperne. Set i lyset af disse forhold er der i dag store potentielle energibesparelser ved udskiftning af installationerne til mere effektive pumper og pumpesystemer.

Udskiftningen af blokpumperne lader ofte vente på sig af flere grunde, dels er der en del nostalgi forbundet med pumperne, og samtidig kan udfordringerne ved en større ombygningen af installationerne virke afskrækkende.

Ny teknologi
På nogle vandværker har man valgt at renovere og forsøge at optimere de gamle pumper blandt andet ved at coate pumpehus og løber. Der kan hentes en del energibesparelse ved denne renovering, men sammenligner man med indkøb af en ny og mere energieffektiv pumpe, kommer den gamle pumpe alligevel til kort. Nye blokpumper har en meget glat overflade i pumpehus og på løberen, desuden er hydraulikken optimeret gennem årene, og motoren er blevet en Eff. 1, dvs. den mest energieffektive variant på markedet.