Stort potentiale i at mindske vandspild

20. oktober 2011

Stort potentiale i at mindske vandspild

Hver dag spildes 45 millioner kubikmeter rent vand på grund af utætte vandrør – Grundfos har løsningen til at reducere problemet.

Udskiftning af utætte vandrør koster mange penge og giver store problemer for trafikken, når gaderne skal graves op. Det er væsentlige grunde til, at store mængder dyrebart, rent vand får lov til at løbe ud i jorden i stedet for at kommet til gavn hos vandforsyningernes kunder.

Løsningen fra Grundfos har fået betegnelsen Demand Driven Distribution. Den er udtænkt af Business Development Manager Jim Rise, der erkender, at den ikke er i stand til at stoppe vandspildet helt.
- Men vores foreløbige erfaringer viser, at den typisk kan reducere vandspildet med 15 procent. Og det vel at mærke uden de udgifter og de problemer, der følger med, hvis man skal grave gader op og skifte rør ud, siger Jim Rise.

Flere fordele

Han forklarer, at løsningen udnytter Grundfos’ ekspertise i at arbejde med styringer.
- Det gør den ved at styre trykket i vandrørene, så det aldrig er højere end det, der lige præcist er nødvendigt for at sikre, at der altid er vand i hanerne hos alle vandforsyningernes kunder, når de har brug for det. Det betyder, at trykket kan sænkes i store dele af døgnet, hvor forbruget er lavt - og når trykket sænkes, slipper der simpelthen ikke så store vandmængder ud gennem hullerne i rørene. Ekstra fordele ved at mindske trykket er, at energiforbruget reduceres med typisk 25 procent, og at der opstår færre nye huller i rørene, siger Jim Rise.

Stor interesse

Besparelserne er så store, at tilbagebetalingstiden på udstyret til styring typisk vil være under et år – inklusive helt nye pumper. Og det er ifølge Marketing Coordinator Helle Hessel noget, der vækker interesse hos vandforsyningsselskaberne.

- De har virkelig taget ideen til sig som aldrig før. For en gangs skyld skal vi ikke skubbe den ud til selskaberne – de efterspørger den selv, fordi de har opdaget, at kunderne tænder på den, og at den også kan åbne dørene for andet pumpesalg, fortæller hun.

Du kan få mere at vide om Demand Driven Distribution i videoen på grundfos.com