Supermikroskop kræver stabile pumper

27. maj 2015

Set fra oven: I bygningen nedenfor "bor" supermikroskopet.

Den avancerede mikroskopteknologi i det gigantiske MAX IV Laboratory på Lunds Universitet i Sverige giver fantastiske muligheder for fremtidig forskning og udvikling.Teknologien er imidlertid meget følsom, og det stiller særlige krav til pumpeanlæggene.

I 2016 vil forskere inden for materialelære, bioteknologi, medicin, energi og miljø starte med at anvende et nyt kraftfuldt værktøj på Lunds Universitet. Et supermikroskop forventes at give værdifuld ny viden om ting, vi ikke er i stand til at forudse i dag. Det kan bane vejen for nye former for energiproduktion ved hjælp af kunstig fotosyntese eller helt nye medicintyper.

- Da MAX IV bliver den stærkeste synkrotronlyskilde i verden, håber vi på også at kunne tiltrække de bedste forskere og forskningsprojekter i verden, siger Tutti Johansson Falk, kommunikationschef for MAX IV Laboratory.

Vibrationer er altafgørende
Supermikroskopet arbejder ved hjælp af elektroner. Når elektronerne har accelereret til en hastighed tæt på lysets, skifter de bane ved hjælp af magnetiske felter, samtidig med at de udsender lys i deres bevægelsesretning. Til sidst vælges strålens bølgelængde – fra infrarød til røntgen – i en strålelinje. For enden af denne linje anbringer man så det prøveemne, der skal undersøges i mikroskopet.

Denne særdeles følsomme teknologi stiller særlige krav, og derfor bad det tekniske personale hos MAX IV Grundfos om at finde en stabil installationsløsning til brug i lokale vandforsyninger ved eksempelvis strålelinjer og acceleratorkomponenter. Løsninger, som kan forhindre, at vibrationer påvirker fremtidige forsknings- og udviklingsresultater.

Acceleratorfysiker og projektleder for lagerringe Fernandes Tavares forklarer, at strålens position og vinkel er meget vigtige parametre, som skal holdes stabile med ekstremt stor nøjagtighed, og at vibrationer fra forskellige typer af udstyr via gulvet både kan påvirke strålens position og vinkel.

- Hvis vibrationerne reducerer lyskildens styrke, vil det bringe hele formålet med anlægget i fare, siger han.

Ny isolationsløsning udviklet
Ifølge Brian Norsk Jensen, Deputy Head of Engineering og ansvarlig for stabiliteten hos MAX IV, er det vigtigste kriterium for at gøre pumperne stabile hastigheden.

- Det er meget lettere at isolere høje frekvenser end lave. Grundfos-pumpernes meget høje frekvenser gør dem meget velegnede til brug i vores omgivelser, forklarer Brian Norsk Jensen.

For at reducere vibrationerne yderligere er alle pumpeenhederne anbragt på en betonblok, der er monteret på fjedre. Og for at undgå vibrationer gennem rørene er pumperne forbundet til hele anlægget ved hjælp af gummislanger.

Brian Norsk Jensen er meget tilfreds med den måde, Grundfos har valgt at løse opgaven på:

- Ud over de høje driftsfrekvenser har isoleringen reduceret vibrationerne fra pumperne markant, typisk med mere end 90 procent, fortæller Brian Norsk Jensen.