To indvielser i Pakistan

06. marts 2014

To indvielser i Pakistan

Sammen med den lokale partner Pak Oasis indviede Grundfos for nylig både en ny sub-factory og et showroom i Karachi.

Grundfos har i en årrække haft det lokale vandforsyningsselskab Pak Oasis som kunde og samarbejdspartner, og nu er samarbejdet blevet markant udvidet.

Efter flere projekter, hvor Pak Oasis har anvendt Grundfos-produkter til at sikre slutbrugerne driftssikre installationer, foreslog den administrerende direktør for Pak Oasis at etablere en sub-factory til SP-pumper (dykpumper). Sub-factory konceptet drejer sig kort fortalt om, at en lokal samarbejdspartner bliver udstyret til – og uddannet i – at samle dykpumper i den kendte Grundfos-kvalitet lokalt.

Anlægget vil give Pak Oasis mulighed for at drage yderligere fordel af den brede vifte af energibesparende kvalitetsprodukter fra Grundfos, hvilket vil skabe flere lokale job, nedbringe leveringstiden og fragtomkostningerne samt sikre en mere fleksibel levering af pumper til markedet, siger Area Managing Director for Grundfos, Henning Sandager.

Positivt lokalt partnerskab
Sub-factory’en for SP-pumper er nu en realitet, og indvielsen blev holdt i Pak Oasis’ lokaler i Karachi med over 100 fremmødte, heriblandt Qaim Ali Shah, øverste minister for Sindh-provinsen. Blandt hovedtalerne var Jesper Møller Sørensen, Danmarks ambassadør i Pakistan.

- Det er altafgørende for Pakistan, at de tilgængelige vandressourcer fordeles så effektivt og energibesparende som muligt. Grundfos tilbyder de mest effektive løsninger til at håndtere denne udfordring, og jeg er utroligt stolt over at se, hvordan en dansk virksomhed i tæt samarbejde med en pakistansk samarbejdspartner skaber et attraktivt produkt, som er baseret på vedvarende energi, udtaler Jesper Møller Sørensen.

Han understreger endvidere, at det styrkede samarbejde ikke kun vil skabe nye arbejdspladser og vækst, men også hjælpe Pakistan med at udnytte sine vandressourcer mere effektivt og reducere udledningen af CO2 til gavn for miljøet.

Nyt showroom dedikeret til Grundfos
For yderligere at styrke Grundfos-produkternes position og Pak Oasis’ indsats for at markedsføre og udbrede Grundfos’ produkter på markedet har Pak Oasis investeret i et nyt showroom, som er dedikeret udelukkende til produkter og løsninger fra Grundfos.

- Takket være disse nye initiativer har Pak Oasis og Grundfos etableret et endnu tættere samarbejde og står dermed bedre rustet til fremtidig vækst, ikke mindst for at understøtte den pakistanske regerings ønske om at forbedre vandforsyningen og de sanitære forhold for at undgå sygdomme i befolkningen. Disse forbedringer skal udføres på en måde, der afhjælper Pakistans mangel på energi via vedvarende løsninger kombineret med meget energieffektivt udstyr, siger Henning Sandager, Area Managing Director for Grundfos.

Fakta om Pak Oasis:
En af de væsentligste aktiviteter, Pak Oasis har været involveret i, er udvikling af små til mellemstore vandforsyningsanlæg til landsbyer og landområder. Udvinding af vand fra brønde med vandrensningsanlæg, enten RO (omvendt osmose) eller UF (ultrafiltrering), og med fokus på drift af disse anlæg med vedvarende (sol)energi.

Pak Oasis har stået for projekter, der kan håndtere over 50.000 kubikmeter vand i døgnet, samt en række mindre delprojekter på forskellige anlæg med væsentlig mindre kapacitet.

Pak Oasis beskæftiger over 3.000 dygtige teknikere og ingeniører for at sikre en ensartet og effektiv administration af anlæggene og minimere unødvendige risici samt sikre et godt samarbejde med vores teknologiske partnere og hurtig respons fra ingeniører med stor indsigt i den anvendte teknologi.