Tørke øger behovet for nytænkning

12. oktober 2011

Tørke øger behovet for nytænkning

Udfordringen i Australien er at udvikle en metode til bæredygtig transport af store vandmængder over store afstande

Hvordan er mulighederne for at afhjælpe mangel på vand i tørkeperioder ved at transportere det i store mængder over store afstande på en bæredygtig måde? Svarene på det skal findes i et forskningsprojekt, Grundfos deltager i.

Grundfos’ deltagelse i forskningsprojektet skal ifølge General Manager Steen Holm Jensen ses som en fortsættelse af engagementet i at opfylde behovet for vand i den værste tørkeperiode i Australiens historie. Den seneste tørkeperiode varede i otte-ni år, indtil den var overstået i 2010.

Store pumper nødvendige
En af de byer, der står over for vand-udfordringen er hjembyen for Grundfos i Australien, Adelaide. Med sine 1,1 mio. indbyggere er det den folkerigeste by i Sydaustralien, og hvert år bruger den 220-240 mia. liter vand. Det tal forventes at stige i takt med den forventede vækst i befolkningstallet.

40 pct. af vandet til Adelaide hentes under normale omstændigheder fra Murray-floden - i tørre år har det været op til 90 pct. Vandet hentes ikke direkte op fra floden, men transporteres op i højtliggende reservoirer, hvor det opbevares, indtil der er brug for det i byen.

Det kræver pumper. Store pumper. Og store pumper bruger masser af energi – transporten af vand fra Murray-floden til Adelaide tegner sig for en af de største belastninger af elforsyningen i Sydaustralien. Derfor – og fordi det er målet, at 33 procent af forbruget af energi i Sydaustralien skal komme fra vedvarende energikilder - fokuserer forskningsprojektet på at bruge vedvarende energi fra sol og vind.

Binding til vejret skal mindskes
Hvis der udelukkende skal bruges sol- og vindkraft til pumperne, er problemet dog, at vinden så helst skal være kraftigst og solen skinne mest, når behovet for vand er størst. Sådan er virkeligheden desværre langt fra altid. Men da vandet kan lagres i højtliggende reservoirer, kan det ofte lade sig gøre at vente med at pumpe, til vinden blæser, eller solen skinner.

Det overordnede mål med forskningsprojektet er at finde svar på, hvordan vedvarende energikilder kan udnyttes til den størst mulige del af elforbruget til pumpningen. Herunder skal der findes svar på, hvor meget der skal pumpes, og hvor stor lagerkapaciteten i de højtliggende reservoirer skal være for at opretholde vandforsyningen.

Den største teknologiske udfordring er, at pumperne skal være i stand til at arbejde effektivt og med mindst muligt forbrug af energi, uanset hvor meget eller hvor lidt, vinden blæser, eller solen skinner. Det kræver, at hastigheden kan reguleres på de meget store pumper, der skal bruges. Det er her, Grundfos kommer ind i billedet for med sin ekspertise at være med til at udvikle den nødvendige teknologi.

Forskningsprojektet ledes af University of South Australia, og foruden Grundfos bidrager Ray Pank, der er minoritetsaktionær i Grundfos Australien og det sydaustralske statsejede vandforsyningsselskab SA Water i projektet.

Projekt med muligheder
Steen Holm Jensen betragter først og fremmest involveringen i forskningsprojektet som et CSR-initiativ, der bidrager til at finde bæredygtige svar på Australiens tørkeproblemer.
- På den lange bane kan projektet dog byde på både salgsfremmende og kommercielle muligheder, eftersom det kan give ny teknisk forståelse af, hvordan pumpning i stor målestok kan kombineres med anvendelse af vedvarende energi. Og så vil det selvfølgelig styrke vores netværk inden for universitetsverdenen og hos vores store kunde, SA Water, siger Steen Holm Jensen.

Fra Grundfos deltager Christian Brix Jacobsen, Manager, Structural and Fluid Mechanics, og Keld Folsach Rasmussen, Senior Development Engineer, i forskningsprojektet.