Trådløs datakommunikation vandt Grundfos Kandidatpris

28. september 2006

Trådløs datakommunikation vandt Grundfos Kandidatpris

Med den hastige udvikling inden for trådløs kommunikation er det oplagt for Grundfos at undersøge teknologier inden for området. En af de teknologier der er aktuelle i forbindelse med Grundfos-pumper, er kommunikationsstandarden ZigBee. Den valgte to it-ingeniørstuderende fra Ingeniørhøjskolen i Århus at skrive afsluttende projekt om.

De to studerende er Allan Nielsen og Kasper Larsen, og deres idé blev så godt modtaget at de blev vindere af Grundfos Kandidatpris 2006, der uddeles i dag, 28. september 2006. Prisen indbringer dem 10.000 kr. og et glasfad.

ZigBee er en ny trådløs kommunikationsstandard, og de to studerendes projekt går ud på at undersøge om den er egnet til at blive brugt i forbindelse med pumper. Gennem deres projekt har Allan Nielsen og Kasper Larsen fundet frem til at ZigBee kan bruges til både at styre Grundfos-pumper og til at aflæse driftsdata fra dem.

Kommunikationsstandarden kan dermed vise sig at være et alternativ i styringsmoduler der er forbundet med pumpen ved hjælp af kabler, eller til den trådløse fjernbetjening R100, som Grundfos introducerede for flere år siden.
Til forskel fra fjernbetjeningen kan ZigBee kommunikere med pumpen på længere afstand og ikke nødvendigvis i samme rum som pumpen. En yderligere fordel er at man med ZigBee kan sammensætte et helt netværk og ikke er begrænset til én pumpe pr. fjernkontrol.

Allan Nielsens og Kasper Larsens projekt har vist at der er gode perspektiver for anvendelsen af ZigBee til styring og aflæsning af Grundfos-pumper, og dermed har de åbnet for nye perspektiver for teknologiske løsninger i fremtidens pumper.

I priskomitéens bedømmelse af vinderprojektet hedder det da også bl.a. at ”vinderprojektet har formået at holde fokus på det der er væsentligt for funktionaliteten, og har ikke ladet sig gribe ukritisk af de mange muligheder teknologien giver i dag.”

Det hedder videre at ”der er tale om en innovativ brug af kendte teknologier i Grundfos’ pumper, og oven i købet en anvendelse der giver mulighed for at lave prisbillige løsninger.”

Priskomitéen består af økonomidirektør Torben Ømark, chefingeniør og adjungeret professor Pierré Vadstrup, konstruktionsleder Morten Holst Bøgh, afdelingsleder Kurt Vendelbo og seniormarketinganalytiker Jørn Kjærgaard, alle Grundfos.

Grundfos’ kandidatpris udloddes blandt ingeniørstuderende og merkantile studerende der har været i praktik eller har skrevet afgangsprojekt hos Grundfos inden for det seneste år op til prisuddelingen.