Unik idé skaber innovativt energisamarbejde

31. januar 2013

Unik idé skaber innovativt energisamarbejde

Bjerringbro Varmeværk og Grundfos skruer ned for energiforbruget og CO2-udledningen i trendsættende projekt, der samtidig sparer penge for begge virksomheder og for byens borgere.

Når klima-, energi-, og bygningsminister Martin Lidegaard sammen med koncernchef Carsten Bjerg i dag åbner den nye fælles Energicentral, er det kulminationen på et enestående samarbejde mellem Bjerringbro Varmeværk og Grundfos.

De to samarbejdspartnere præsenterer et usædvanligt setup, hvor køling af maskinparken på Grundfos nu foregår i én fællesejet Energicentral.

- Det er et enestående anlæg, hvor vi udnytter, at vi skal have kølet vores maskiner. Varmeværket får til gengæld tilført varme fra kølemaskinerne, som de kan sende ud til gavn for byens borgere, der sparer penge, siger Klaus E. Christensen, Senior Environment Consultant hos Grundfos.

Både samarbejdet og den grundlæggende idé fik rosende ord med på vejen af Martin Lidegaard:

- Samarbejdet er et drømmebillede på det, vi gerne vil i Danmark. Et stærkt samarbejde mellem den private og den offentlige sektor, der bidrager til den grønne omstilling, vi ønsker. Det er et eksempel til efterfølgelse, for jo bedre vi bliver til det, jo bedre er det for Danmark.

Fælles investering
Anlægget, der er det største og det første af sin art i Danmark, har kostet 34 millioner kroner og har en tilbagebetalingstid på godt 12 år. Anlægget ejes af de to selskaber i fællesskab, og det er også den væsentligste forklaring på tilbagebetalingstiden.

-Vi har valgt at se det som en langsigtet investering, hvor den helt store vinder er miljøet, som bliver sparet for 3.700 ton CO2 om året. Jeg ved godt, det er en noget lang tilbagebetalingstid i industrien, men det er det ikke, når vi snakker fjernvarmeanlæg, siger driftsleder Charles Winther Hansen fra Bjerringbro Varmeværk, der vurderer, at anlægget giver en årlig besparelse på omkring tre millioner kroner, der også deles ligeligt mellem parterne.

Idé til andre
Ifølge Charles Winther Hansen ville anlægget aldrig være blevet en realitet, hvis ikke begge parter havde haft viljen til at samarbejde. Ideen er udviklet i fællesskab og kan med fordel anvendes af andre, mener bagmændene.

- Der har været mange udfordringer, og det kan kun lade sig gøre, fordi vi lige fra starten valgte at se på muligheder fremfor forhindringer og blev enige om at dele investeringer og besparelser ligeligt mellem os, fortæller Charles Winther Hansen.

For Grundfos har det både været vigtigt at få løst udfordringen med at få kølet maskinerne og at nedbringe udledningen af CO2.

- I Grundfos-koncernen er vi meget optaget af at sikre, at vores aktiviteter påvirker klimaet mindst muligt, og jeg er rigtig godt tilfreds med, at projektet er med til at opfylde vores målsætning om aldrig at udlede mere CO2 end i 2008, siger Klaus E. Christensen.

Billedtekst: Formand for Bjerringbro Varmeværk Erling Krogh Sørensen, klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard og Koncernchef fra Grundfos Carsten Bjerg diskuterede mulighederne for et bredere samarbejde om grønne løsninger.