Vand-forsker hædret med Grundfosprisen

27. september 2012

Vand-forsker hædret med Grundfosprisen

Grundfosprisen 2012 på 1 mio. kr. er i dag blevet tildelt professor Hans-Jørgen Albrechtsen fra DTU. Prisuddelingen fandt sted på The Poul Due Jensen Academy i Bjerringbro under deltagelse af blandt andre den tidligere præsident for Costa Rica José Maria Figueres Olsen og Venstres formand Lars Løkke Rasmussen.

Prisen på 1 mio. kroner blev givet i anerkendelse af Hans-Jørgen Albrechtsens mangeårige forskning inden for vandkvalitet af både grund- og drikkevand. Et område med globale perspektiver, lyder det fra bedømmelseskomitéen, som i år uddeler prisen under overskriften ”Vand er liv”.

- Vand er liv. Vand er hele forudsætningen for, at livet kan eksistere. Egentlig er der tilstrækkeligt med vand på jorden – det er bare ulige fordelt. Nogle steder er der for lidt eller stort set intet, andre steder kæmper man med stigende vandmasser. Vi har med årets uddeling af Grundfosprisen valgt at sætte yderligere fokus på, at vi skal blive bedre til at passe på den knappe ressource, siger Niels Due Jensen, formand for Poul Due Jensen’s Fond og for Grundfosprisens bedømmelseskomité.

Hans-Jørgen Albrechtsen er professor i Public Health Engineering ved DTU Miljø – Institut for Vand og Miljøteknologi. Hans forskning fokuserer på mikrobiologi i grundvand og drikkevand. Han har arbejdet med mikrobielle processer ved grundvandforurening fra lossepladser samt miljøfremmede stoffers – navnlig pesticiders - skæbne i grundvandsmiljøer. I dag er der navnlig fokus på vandbehandling og vandforsyning.

- Jeg er glad for, at Grundfos med temaet ’Vand er liv’ retter opmærksomheden mod vand – det er et uhyre vigtigt område – både nationalt og globalt. Fra et mikrobiologisk synspunkt kan der naturligvis nogle gange være lidt for meget liv i vandet af uhensigtsmæssige mikroorganismer, lyder det fra prismodtageren Hans-Jørgen Albrechtsen, og han fortsætter:

- Jeg er navnlig stolt over tildelingen, fordi jeg har stor respekt for virksomheden Grundfos og ikke mindst det engagement og den seriøsitet, virksomheden lægger i udvikling, omlægninger og satsninger netop med hensyn til at inddrage vandkvalitet.

Det er 10. gang, at Grundfosprisen uddeles af Poul Due Jensen’s Fond, hvis hovedformål er at sikre den fortsatte drift og udvikling af Grundfos koncernen. Derudover uddeler fonden midler i form af donationer til vandprojekter og lignende, og styrker forskningen gennem uddeling af blandt andet Grundfosprisen.

- Gennem årene har uddelingerne været med til at styrke og løfte specifikke forskningsområder. Samtidig har vi været i stand til at knytte nære og vigtige bånd til vigtige forskningsmiljøer, siger Niels Due Jensen.

Ud af den samlede pris på 1 mio. kr. er de 750.000 kr. øremærket direkte til forskning. De resterende 250.000 kr. gives som en personlig anerkendelse.

- Grundfosprisen 2012 gør en forskel og giver os en vigtig mulighed for at arbejde nærmere med bioteknologi til at fjerne pesticider fra grundvand i vandbehandlingen. Derudover er prisen med til at udvikle det vigtige samarbejde mellem universiteter, industrien og forsyningerne inden for vandbranchen, siger Hans-Jørgen Albrechtsen.

Se de tidligere prisvindere og læs mere om Grundfosprisen her

Download foto