Velkommen til den nye koncernchef

07. januar 2003

Velkommen til den nye koncernchef

Den 1. januar 2003 overtog Jens Jørgen Madsen posten som koncernchef i Grundfos-koncernen.

Han kom til Grundfos i 1975 som systemkonsulent og siden systemchef. I 1985 blev Jens Jørgen Madsen udnævnt til økonomi-
direktør, og fra 1991 har han været medlem af koncerndirektionen med ansvar for Koncernøkonomi, Koncern-IT, Corporate Planning og Koncern-marketing.
Jens Jørgen Madsen har desuden siden 1985 beklædt poster som bestyrelsesformand for en lang række af koncernens salgssel-
skaber. Han er i dag tillige bestyrelsesformand i koncernens stør-
ste salgsselskab i Tyskland, den vigtige østeuropæiske salgs-
region og de to tilkøbte italienske virksomheder, DAB Pumps og Leader Pump Group.