Vi sætter fokus på vand i FN

21. september 2017

FN

Bæredygtig udvikling er et af hovedpunkterne på agendaen under FN’s Generalforsamling i New York. Grundfos tager del i diskussionerne og indsatserne. Vores hensigt er at gøre vand og sanitet tilgængelig for alle.

Nogle af verdens førende ledere, herunder flere statsoverhoveder, ledere fra forskellige organisationer samt ledere fra internationale virksomheder er samlet til FN’s Generalforsikring (UNGA), som finder sted i New York.

Et af Generalforsamlingens hovedtemaer er ’Fokus på mennesker: stræben efter fred og et anstændigt liv for alle på en bæredygtig planet’. Et tema, som også var et af hovedemnerne i åbningsdebatten.

Grundfos spiller en aktiv rolle under FN’s Generalforsamling, hvor vi sætter fokus på nogle af verdens vandproblemer i forbindelse med forskellige arrangementer og bilaterale møder. Det sker blandt andet til et særligt arrangement der vedrører FN’s sjette verdensmål, som omhandler rent vand og sanitet, hvor et af hovedmålene blandt andet er at sikre, at alle har adgang til vand i 2030.

- Vi ved, at investeringer i vandinfrastruktur skal tredobles for at nå det universelle mål i 2030. Vi ved også, at det ikke er særligt sandsynligt at det sker, så vi bliver nødt til at tænke i andre baner. Vi skal finde nye, bæredygtige forretningsmodeller for at lukke investeringshullet mellem investorerne på den ene side og vandselskaberne i udviklingslande med vandmangel på den anden side, udtaler Mads Nipper, Group President.

At finde løsninger udgør en stor del af vores agenda i New York, når vi er værter til arrangementer, deltager i debatter og møder statsoverhoveder og virksomhedsdirektører.

-  Vi ser frem til at deltage i de vigtige diskussioner og vi vil arbejde ihærdigt på at introducere nye forretningsmodeller for at gøre vores del til at bygge bro, forklarer Mads Nipper.