Vi skaber nye muligheder for flygtninge

06. juli 2016

Det er tredje praktikdag for Radwan Nihad Ahmad og Mayasa Ali i køkkenet på Grundfos. De to syriske flygtninge er en del af vores vedvarende indsats over for flygtninge.

Vores erfaringer med flygtninge i praktik bliver nu udvidet til et større program med flere nye initiativer. Kantinerne har netop taget fire nye flygtninge i praktik, en ny integrationsgrunduddannelse bliver undersøgt, og vi støtter op om Ingeniørforeningens flygtningeprojekt.

Vi sagde i begyndelse af året goddag til 19 flygtninge, som i 13 uger fik et indblik i, hvordan det var at arbejde på en dansk arbejdsplads. De fik afprøvet kompetencerne fra hjemlandet og lært at tale dansk – både i sprogskolen og på Grundfos. En håndfuld af dem fik forlænget i yderligere 13 uger og en er efterfølgende blevet ansat. Men vores indsats over for flygtninge stopper ikke her. Det fortæller Mogens Lindhard, der er Senior Manager i Group Social Responsibility.

- Vi er netop ved at samle vores initiativer i et egentligt program, der
målrettet sigter på at skabe større integration.  Vi vil som virksomhed gerne tage et ansvar, og være med til at sikre at flere flygtninge finder vej ind på det danske arbejdsmarked, siger han.

I denne uge begynder fire flygtninge i praktik i vores kantiner, hvor de skal
finde ud af, om køkkenbranchen er noget for dem, og, hvordan vilkårene er på en
dansk arbejdsplads.

- Vi har rigtig gode erfaringer med at skabe en kompetenceafklaring for den enkelte, siger Mogens Lindhard.

En af dem, der har taget hul på praktikken, er Radwan Nihad Ahmad fra Syrien.

- Jeg ser det som en rigtig god mulighed for at finde ud af, hvordan det er at arbejde i et køkken, og blive klogere på hvordan en dansk arbejdsplads fungerer. Jeg er blevet taget godt imod og ser frem til at lære noget og blive bedre til at snakke dansk, siger han.

En ny uddannelse for flygtninge
Den 1. juli 2016 trådte en ny ordning i kraft for virksomheder, der ansætter flygtninge. Ordningen hedder IGU eller Integrationsgrunduddannelsen. Målet med IGU-forløbet er gennem praktisk erfaring, sproglig og faglig opkvalificering at give eleverne et kvalifikationsniveau, der gør dem i stand til senere at gennemføre en erhvervsuddannelse. Det forklarer Sustainability Consultant Kirsti Zaou Holleufer.

- Vi er i gang med at undersøge mulighederne for at være med i ordningen, som
på længere sigt skal danne grundlag for varig beskæftigelse, siger hun.

Et IGU-forløb kommer til at vare 24 måneder og gælder for flygtninge og familiesammenførte i alderen 18 og 40 år, der har boet i Danmark i under fem år.

Ingeniører står på spring
Grundfos har også åbnet dørene for flygtninge med ingeniørbaggrund. Det er Ingeniørforeningen IDA, der sammen med en række samarbejdspartnere tilbyder flygtninge med opholdstilladelse et fire måneder langt forløb, hvor de blandt andet vil få styrket deres kompetencer inden for engelsk og få undervisning i dansk arbejdskultur, jobsøgning og uddannelsesmuligheder.

De kommer også til at gennemgå et mentorforløb, hvor de får et indblik i en dansk ingeniørs arbejdsliv og rustes til at afkode sociale og kulturelle forhold på det danske arbejdsmarked. Grundfos’ rolle bliver blandt andet at tilbyde en måneds praktikophold.

- Vi serpositivt på samarbejdet, og forventer at få mulighed for at møde nogle
spændende kandidater. Men det vigtige i denne sammenhæng er, at praktikantens
kompetencer kommer i brug gennem det rette match mellem virksomhed og
praktikant, siger Kirsti Zaou Holleufer.