Vi skal udnytte energien bedre

19. marts 2018

Synergi

De samfundsøkonomiske gevinster ved at udnytte energi bedre er til at få øje på. De kan sikre en billigere overgang til vedvarende energi. Derfor lancerer Danfoss, Grundfos, VELUX og ROCKWOOL i dag en ny interesseorganisation, der arbejder for at sikre en effektiv og klog overgang til vedvarende energi.

Mere effektiv og klog udnyttelse af den energi, der allerede produceres, er ifølge flere internationale analyser essentielt for at begrænse de samfundsmæssige omkostninger i forbindelse med omlægningen af vores energikilder. I dag høster Danmark ikke nok af de økonomiske gevinster, der er ved at udnytte energien bedre. Det er bl.a. på den baggrund, at Danfoss, Grundfos, VELUX og ROCKWOOL, som arbejder med energieffektive teknologier, i dag lancerer interesseorganisationen Synergi, der skal sikre danskerne det mest omkostningseffektive samspil mellem vedvarende energi og energieffektiviseringer.

“Al energi koster penge at producere – også den grønne. Hver gang vi øger energiforbruget, må vi som samfund investere store beløb i infrastruktur og systemer, der kan lagre, transportere og transformere energien. Derfor er det vigtigt, at vi i Danmark får nogle mål for, hvordan vi bruger energien mest effektivt, så danskerne ikke ender med at betale en unødigt stor regning for den grønne omstilling,” forklarer Kim Fausing, koncernchef og CEO i Danfoss og medstifter af Synergi.   

 

Plan for Danmark mangler
Nye analyser konkluderer, at en intensiveret indsats for energieffektiviseringer i Danmark er nødvendig for at begrænse de samfundsmæssige omkostninger ved omlægningen af vores energisystem. Og at potentialerne for og gevinsterne ved at effektivisere energiforbruget er store.

Ud over de åbenlyse økonomiske fordele ved en billigere grøn omstilling og en lavere energiregning hos forbrugerne, har energieffektiviseringer et kæmpe eksport- og beskæftigelsespotentiale. En øget indsats for energirenoveringer vil samtidig øge værdien af vores boliger og bidrage til forbedringer af sundhed og livskvalitet i hele Danmark.

”Resten af verden står ikke stille, derfor kan vores førerposition på energiområdet kun bevares, hvis vi er ekstremt ambitiøse. Det er vigtigt, at vi ikke nedprioriterer energieffektivitet, men bruger vores kompetencer her sammen med det, vi kan inden for eksempelvis vedvarende energi og elektrificering. Med det bedste fra forskellige verdener, får vi noget, der skaber mere værdi,” siger Mads Nipper, koncernchef og CEO i Grundfos og medstifter af Synergi.

Synergis fokus vil for den kommende tid være, at vi med en ny energiaftale sørger for, at regningen til danskerne for den grønne omstilling ikke bliver for høj. Det kan sikres ved at fastsætte et mål for energieffektivisering på samme måde, som man allerede har fastsat mål for udbygningen af den vedvarende energi. Samtidig arbejder Synergi for en gennemgribende reform af energispareindsatsen, så den får langt større effekt end den ordning, der eksisterer i dag.