Vi tester nye teknologier til spildevand på Fyn

29. august 2018

Vi tester nye teknologier til spildevand på Fyn

Vores digitale løsninger skal gøre rensning af spildevand mere effektiv og bæredygtig samt minimere lugtgenerne fra svovlbrinte. Det skal dokumenteres i et levende laboratorium på Sydvestfyn som en del af et MUDP-støttet forsøgsprojekt.

Sammen med andre teknologi-leverandører og Assens Forsyning tester vi Grundfos iSOLUTIONS Cloud og vores nye, banebrydende løsninger til behandling af spildevand i et levende laboratorium ved et renseanlæg i Gummerup på Sydvestfyn. Ved at sætte vores digitale løsninger sammen i nye kombinationer kan vi regulere rensningen ind efter behovet og dermed gøre renseanlægget langt mere effektivt.

-  Vi kan blandt andet bruge vores algoritmer til at forudsige mængderne af spildevand samt indtrængende regnvand og grundvand i ledningsnettet, så kapaciteten udelukkende bruges på det vand, der reelt behøver blive renset. Man kan eksempelvis nå at pumpe vand væk fra systemet, inden der kommer store regnskyl, så overløb af spildevand til vandløb undgås. Dermed gavner vores løsninger både økonomien, miljøet og klimaet, forklarer Ole Hejn Pjengaard, Director i Business Development.

Lugtgener minimeres
I takt med at flere og flere renseanlæg nedlægges, og spildevandet som følge af det er længere tid undervejs i ledningsnettet frem til det nærmeste anlæg, bliver svovlbrinte et mere udbredt problem, der blandt andet giver store lugtgener.
- Også det har vi en løsning på, og den demonstrerer vi i renseanlægget i Gummerup, fortæller Ole Hejn Pjengaard.

Det levende laboratorium indgår i et projekt med betegnelsen HEPWAT, der står for Higher Environmental Performance in Waste Water Systems og støttes af Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP. Foruden Grundfos og den fynske forsyningsvirksomhed deltager blandt andre Danmarks Tekniske Universitet og miljøvirksomheden Krüger i projektet, der blev åbnet mandag af Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt.

Globale muligheder
Morten Riis, Group Director i Global Market Segment Water Utility, betegner HEPWAT som et fyrtårnsprojekt, og vores deltagelse understreger vores intense fokus på at finde nye, banebrydende svar på de udfordringer, vandsektoren står overfor.
- De løsninger, vi bidrager med, er helt klart møntet på et stort globalt marked, siger han.

Projektet fortsætter indtil april næste år. Forventningen er, at det skal give en række nyskabende resultater, som senere kan bruges i et nyt renseanlæg til 200 millioner kroner, Assens Forsyning tager i brug i 2020-21.