Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro rykker et skridt nærmere

21. december 2006

Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro rykker et skridt nærmere

Grundfos-koncernens moderselskab Poul Due Jensen’s Fond har bevilget 15 mio. kroner til Naturvidenskabernes Hus, der skal opføres ved siden af gymnasiet i Bjerringbro.

Bestyrelsesformand for Grundfos-koncernen Niels Due Jensen begrunder fondens bevilling med forventningen om, at Naturvidenskabernes Hus vil udvikle sig til et videncenter for naturfagsundervisning i Danmark og bidrage med toneangivende udvikling på området. Han forventer også, at huset vil spille en afgørende rolle i efteruddannelse af naturfags-lærere i folkeskoler og gymnasier i den nye midtjyske region.

”Som en innovativ virksomhed med stærkt fokus på naturvidenskaberne har Grundfos store forventninger til, at Naturvidenskabernes Hus kan bidrage stærkt til at sætte naturfagsundervisning på dagsordenen i fremtidens folkeskoler og gymnasier i Danmark”, siger Niels Due Jensen.

Bjerringbro Kommune støtter Naturvidenskabernes Hus med 7 mio. kroner og de øvrige kommuner i Viborg Amt med 6,5 mio. kroner, og med bevillingen fra Poul Due Jensen’s Fond er størstedelen af finansieringen på plads. Fondens bevilling er dog betinget af, at man samlet når op på det nødvendige økonomiske grundlag på 50 mio. kr.

Mulighederne for at finde resten af finansieringen betragtes som gode – der er bl.a. en positiv dialog i gang med den nye midtjyske region og Undervisningsministeriet samt en række virksomheder og fonde.

Nationalt innovationsmiljø
Intentionen med Naturvidenskabernes Hus er bl.a. at skabe et nationalt innovationsmiljø, der kan inspirere, styrke og udvikle undervisningen i de naturvidenskabelige fag i grundskolen og de gymnasiale ungdomsuddannelser, så børn og unges interesse for naturvidenskab øges og fastholdes frem til valget af uddannelse. Huset skal gennem bl.a. udvikling af efteruddannelse styrke lærernes kompetencer i de naturvidenskabelige fag.

Naturvidenskabernes Hus får rødder i uddannelsesverdenen såvel som i erhvervslivet. Elevernes motivation for at lære naturfag skal skærpes gennem mødet med den virkelighed, hvor naturfagene er i anvendelse - derfor skal huset udvikle samarbejdsrelationer med private og offentlige virksomheder, som anvender naturvidenskab i praksis.

Skal gøre naturfag ”in”
Huset skal gøre det ”in” at beskæftige sig med naturvidenskabelige fag i grundskolen, på de gymnasiale ungdomsuddannelser – og senere, når de unge skal vælge karrierevej. Et af succes-kriterierne er, at brugerne af huset får en positiv oplevelse af arkitektur og bygningsteknik og gøres bevidste om nødvendigheden af et højt kvalitetsniveau.