Vinderne af Grundfos Challenge fundet

10. april 2006

En uge med et usædvanligt højt aktivitetsniveau kulminerede fredag aften med offentliggørelsen af vinderne af Grundfos Challenge – 14 hold fra 12 højere læreanstalter havde givet deres bud på fremtidens globale vandforsyning.

Kaja Misvær, Brian B. Sørensen og Hans Brink Hansen, Aalborg Universitet, triumferede og vandt de ingeniørstuderendes konkurrence i Grundfos Challenge, mens de økonomistuderendes del af udfordringen blev vundet af Philip Dall, Anne Kyed og Lars Dyrhagen, Copenhagen Business School.

Hvert af de vindende hold blev kontant belønnet med 75.000 kroner, mens de respektive uddannelsesinstitutioner modtog 50.000 kroner samt statuetten ”Den gyldne dråbe”.

Ekstraordinært vandt Magnus Baltzer Kristensen, Abdulla Tas og Rolf Storgaard Sloth, Ingeniørhøjskolen i Århus, den særlige Grundfos Challenge-innovationspris på i alt 15.000 kr., der var udlovet på tværs af ingeniør –og økonomiholdene.

”Ugen har budt på entusiastiske unge mennesker, som har vist stor vilje til at engagere sig i et ugelangt forløb hos Grundfos. Holdene har demonstreret, at de hurtigt kan sætte sig ind i en kompleks problemstilling, og de har vist, at de kan orientere sig i en stor virksomheds organisation. Samtidig har de sat deres friske viden fra studierne i spil, for at finde nye metoder til at løse et af menneskehedens store problemer,” udtaler koncernbestyrelsesformand Niels Due Jensen.